Brønnøy kommune

Brønnøy kommune ligger på Helgeland i Nordland fylke. Kommunen er 1041 km2 og har 7700 innbyggere. Byen Brønnøysund er kommunesenter.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Pål Trælvik rådmann
Økonomi email Frank Nilssen økonomisjef/ass rådmann
Teknisk email Ole Bjørn Nilsen teknisk sjef
Ordfører email Johnny Hanssen ordfører
Varaordfører email Torstein Moe varaordfører
Formannskapssekretær email Aina Slotterøy formannskapssekretær
Kommunelege email Tore Dahl kommunelege I
Helse/omsorg/sosial email Astrud Dahle leder hjembaserte tjenester
Skole/barnehage/oppvekst email Knut Johansen pedagogisk konsulent
Helse/omsorg/sosial email Tove Karin Solli helse- og velferdssjef
Eiendom email Arnt Ståle Sæthre leder Eiendom
Utvikling email Gunvald Eilertsen plan og utviklingssjef
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2007 2006 2005
Sum driftsinntekter 423 666 390 208 390 208
Driftsresultat 8 290 4 090 4 090
Årsresultat -2 238 6 794 6 794
Sum eiendeler 1 254 552 1 070 262 1 070 262
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Demografi

Areal 1040 km²
Antall innbyggere 7780
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 10
V-logo V 6
SP-logo SP 6
H-logo H 4
KrF-logo KrF 1
FrP-logo FrP 1
SV-logo SV 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 574 257 -7,7% 622 444 -1,0% 628 416
Herav rammetilskudd 242 688 -2,5% 248 890 -4,0% 259 180
Sum driftsutgifter 574 427 -7,8% 623 190 -3,9% 648 665
Driftsresultat
Sum ekst. Finansinntekter 11 953 23,8% 9 658 -13,2% 11 131
Sum ekst. Finanskostnader 34 781 -11,4% 39 237 1,5% 38 663
Netto driftsresultat 160
Sum avsetninger 23 351 71,6% 13 607 530,8% 2 157
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 6 092 14,0% 5 346 -75,4% 21 750
Sum utgifter 39 351 -38,5% 63 990 -12,8% 73 344
Finanseringsbehov 61 576 -27,2% 84 532 5,1% 80 422
Sum finansiering 61 218 -27,6% 84 533 10,6% 76 457

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 171 312 -23,6% 224 217 35,1% 166 011
Sum anleggsmidler 1 405 549 -6,4% 1 501 967 -6,4% 1 604 496
Sum kortsiktig gjeld 83 425 -19,7% 103 920 19,7% 86 786
Sum langsiktig gjeld 1 329 811 -10,8% 1 491 465 -4,8% 1 566 268
Bokført egenkapital 161 315 23,3% 130 796 11,4% 117 448
Sum eiendeler 1 576 861 -8,7% 1 726 184 -2,5% 1 770 507
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
V-logo V 2
FrP-logo FrP 1
SP-logo SP 1
H-logo H 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!