Brønnøy kommune

Brønnøy kommune ligger på Helgeland i Nordland fylke. Kommunen er 1041 km2 og har 7700 innbyggere. Byen Brønnøysund er kommunesenter.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Pål Trælvik rådmann
Økonomi email Frank Nilssen økonomisjef/ass rådmann
Teknisk email Ole Bjørn Nilsen teknisk sjef
Ordfører email Johnny Hanssen ordfører
Varaordfører email Torstein Moe varaordfører
Formannskapssekretær email Aina Slotterøy formannskapssekretær
Kommunelege email Tore Dahl kommunelege I
Skole/barnehage/oppvekst email Knut Johansen pedagogisk konsulent
Helse/omsorg/sosial email Tove Karin Solli helse- og velferdssjef
Helse/omsorg/sosial email Astrud Dahle leder hjembaserte tjenester
Eiendom email Arnt Ståle Sæthre leder Eiendom
Utvikling email Gunvald Eilertsen plan og utviklingssjef
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2007 2006 2005
Sum driftsinntekter 423 666 390 208 390 208
Driftsresultat 8 290 4 090 4 090
Årsresultat -2 238 6 794 6 794
Sum eiendeler 1 254 552 1 070 262 1 070 262
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Demografi

Antall innbyggere 7780
Areal 1040 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 10
SP-logo SP 6
V-logo V 6
H-logo H 4
SV-logo SV 1
KrF-logo KrF 1
FrP-logo FrP 1
   

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 574 257 -7,7% 622 444 -1,0% 628 416
Herav rammetilskudd 242 688 -2,5% 248 890 -4,0% 259 180
Sum driftsutgifter 574 427 -7,8% 623 190 -3,9% 648 665
Driftsresultat
Sum ekst. Finansinntekter 11 953 23,8% 9 658 -13,2% 11 131
Sum ekst. Finanskostnader 34 781 -11,4% 39 237 1,5% 38 663
Netto driftsresultat 160
Sum avsetninger 23 351 71,6% 13 607 530,8% 2 157
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 6 092 14,0% 5 346 -75,4% 21 750
Sum utgifter 39 351 -38,5% 63 990 -12,8% 73 344
Finanseringsbehov 61 576 -27,2% 84 532 5,1% 80 422
Sum finansiering 61 218 -27,6% 84 533 10,6% 76 457

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 171 312 -23,6% 224 217 35,1% 166 011
Sum anleggsmidler 1 405 549 -6,4% 1 501 967 -6,4% 1 604 496
Sum kortsiktig gjeld 83 425 -19,7% 103 920 19,7% 86 786
Sum langsiktig gjeld 1 329 811 -10,8% 1 491 465 -4,8% 1 566 268
Bokført egenkapital 161 315 23,3% 130 796 11,4% 117 448
Sum eiendeler 1 576 861 -8,7% 1 726 184 -2,5% 1 770 507
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
V-logo V 2
FrP-logo FrP 1
SP-logo SP 1
H-logo H 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!