Statsbygg - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap

Statsbygg

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Norges Forskningsråd

22 03 70 00 - Drammensv. 288, 0283 Oslo


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

22 95 95 95 - Middelthuns g. 29, 0368 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er forvaltningsorganet for landets v...


Sivilombudsmannen Stortingets Ombudsmann for Forvaltningen forvaltning

22 82 85 00 - Haakon VII's g. 5, 161

Sivilombudsmannens arbeidsområde og oppgaver er regulert i grl, § 75 1, i lov ...


Kontaktinfo


  • Telefon: 81 55 50 45 Faks: 22 95 40 01
  • Besøksadresse: Biskop Gunnerusg 6, 0155 Oslo
  • Postadresse: Postboks 8106 DEP, 0032 Oslo
  • Org.nr: 971278374
  • Send forespørsel