Aurland kommune

Aurland ligg fint til inst i Sognefjorden, sentralt på stamvegen mellom Bergen og Oslo (E-16). Kommunen har ein fantastisk natur som byr på populære reisemål, der Flåmsbana, Aurlandsdalen og verdsarvområdet Nærøyfjorden er dei mest kjende.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Steinar Søgaard rådmann
Ass. rådmann email Norunn Haugen ass. rådmann
Leder email Steinar Søgaard rådmann
Nestleder email Norunn Haugen ass. rådmann
Økonomi email Reidar Johnsen økonomileiar
IT email Beathe Ekhall Stentvedt IKT-konsulent
Teknisk email Reinhardt Sørensen tenesteleiar teknisk enhet
Revisjon (ekstern) email KPMG AS
Ordfører email Noralv Distad ordførar
Varaordfører email Leiv Jarle Bergheim varaordførar
Helse/omsorg/sosial email Kari Voldum tenesteleiar pleie, rehab. og omsorg
Kultur/miljø email Martin Hendriks tenesteleiar kultur
Helse/omsorg/sosial email Guri Olsen tenesteleiar helse og førebyggjande
Skole/barnehage/oppvekst email Anders Mo rådgjevar oppvekst
Kontaktperson email Noralv Distad ordførar
 

Demografi

Areal 1489 km²
Antall innbyggere 1720
 

Kommunestyre

Representanter
H-logo H 6
AP-logo AP 4
SP-logo SP 4
MDG 2
V-logo V 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 235 384 -9,7% 260 543 -6,2% 277 880
Herav rammetilskudd 33 890 -0,8% 34 150 -28,5% 47 743
Sum driftsutgifter 234 379 -6,3% 250 234 -6,1% 266 359
Driftsresultat 1 005 -89,0% 9 176 -6,6% 9 824
Sum ekst. Finansinntekter 9 948 -25,7% 13 383 135,0% 5 696
Sum ekst. Finanskostnader 14 564 -17,9% 17 748 47,7% 12 016
Netto driftsresultat 10 553 -49,7% 20 972 6,9% 19 623
Sum avsetninger 24 638 -29,0% 34 685 -4,9% 36 457
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 7 876 132,1% 3 393 -57,3% 7 948
Sum utgifter 24 469 44,6% 16 924 -47,1% 31 995
Finanseringsbehov 20 958 15,4% 18 158 -31,3% 26 431
Sum finansiering 20 878 15,0% 18 157 -27,0% 24 878

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 95 589 -10,8% 107 159 -13,3% 123 535
Sum anleggsmidler 641 915 -2,6% 659 047 -4,1% 687 204
Sum kortsiktig gjeld 30 892 -9,1% 34 003 -11,5% 38 428
Sum langsiktig gjeld 388 499 -5,0% 408 883 -4,1% 426 339
Bokført egenkapital 318 010 -1,6% 323 321 -6,5% 345 969
Sum eiendeler 737 504 -3,7% 766 206 -5,5% 810 739
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
MDG 1
SP-logo SP 1
H-logo H 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!