Sør-Odal kommune

Sør-Odal kommune i Glommas dal mellom Vinger og Romerike er delt inn i tre sogn. En stor del av næringslivet består av landbruk.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Rune Hallingstad Rådmann
Økonomi email Kari Gunnarsrud Økonomileder
Adm./Org./Personal email Eva L. Wessel Enhetsleder
Revisjon (ekstern) email Glåmdal Revisjon IKS
Ordfører email Knut Hvithammer Ordfører
Varaordfører email Heidi Hitland Varaordfører
Kommunalsjef email Olaug Jeksrud Kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunalsjef email Ann Helen Stangenes Kommunalsjef teknikk og næring
Kommunalteknikk email Ingeborg Aasvangen Enhetsleder kommunalteknikk
Kommunelege email Arne Skogholt Kommunelege
Servicetorg email Eva L. Wessel Enhetsleder
Bygg/vedlikehold email Ivar Olsberg Enhetsleder FDV
Eiendom email Ivar Olsberg Enhetsleder FDV
Landbruk email Jan Thore Helgedagsrud Enhetsleder næring og miljø
Jordbruk email Jan Thore Helgedagsrud Enhetsleder næring og miljø
Brann og beredskap email Sven Erik Sund Enhetsleder Brann og feie
Politisk sekretær email Turid Veiby Politisk sekretær
 

Demografi

Antall innbyggere 7866
Areal 517 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 11
Fellesliste Andre 7
H-logo H 6
SP-logo SP 4
PP-logo PP 2
FrP-logo FrP 2
SV-logo SV 1
 

Forespørsler

Frist Tittel
19.05.2017 Rehabilitering av Søsterhjemmet i Sør - Odal kommune
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 492 061 -5,2% 518 872 -5,0% 546 163
Herav rammetilskudd 211 568 -1,8% 215 485 -1,9% 219 575
Sum driftsutgifter 447 099 -10,1% 497 279 -7,4% 536 832
Driftsresultat 44 962 117,3% 20 690 184,4% 7 275
Sum ekst. Finansinntekter 2 359 1,3% 2 329 19,4% 1 950
Sum ekst. Finanskostnader 38 347 -0,1% 38 391 8,2% 35 476
Netto driftsresultat 29 735 329,6% 6 922
Sum avsetninger 17 151 -43,4% 30 286 128,1% 13 278
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 5 976 19,1% 5 019 -31,3% 7 310
Sum utgifter 7 679 7,8% 7 124 -60,6% 18 081
Finanseringsbehov 9 939 -55,1% 22 150 -13,1% 25 497
Sum finansiering 7 761 -65,0% 22 150 -13,1% 25 493

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 131 549 2,7% 128 098 11,4% 114 988
Sum anleggsmidler 1 067 524 -1,9% 1 087 660 -2,7% 1 118 107
Sum kortsiktig gjeld 64 486 -9,6% 71 337 -6,5% 76 273
Sum langsiktig gjeld 1 078 774 -2,4% 1 105 612 -0,3% 1 108 447
Bokført egenkapital 55 813 43,8% 38 807 -19,8% 48 374
Sum eiendeler 1 199 073 -1,4% 1 215 758 -1,4% 1 233 095
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste AP/SV 4
AP-logo AP 3
SV-logo SV 1
SP-logo SP 1
FrP-logo FrP 1
H-logo H 1
Fellesliste Andre 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!