Sør-Odal kommune - Norges Kommunekalender

Sør-Odal kommune

Sør-Odal kommune i Glommas dal mellom Vinger og Romerike er delt inn i tre sogn. En stor del av næringslivet består av landbruk.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Frank Hauge Rådmann
Leder email Frank Hauge Rådmann
Økonomi email Kari Gunnarsrud Økonomileder
Adm./Org./Personal email Ambjørg Flaata Enhetsleder organisasjonsenheten
Teknisk email Morten Andreassen Enhetsleder teknisk forvaltning
Revisjon (ekstern) email Glåmdal Revisjon IKS
Ordfører email Knut Hvithammer Ordfører
Varaordfører email Heidi Hitland Varaordfører
Kommunalsjef email Ann Helen Stangnes Kommunalsjef Teknisk forvaltning
Kommunalsjef email Olaug Jeksrud Kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunalsjef email Toril Gundersen Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunelege email Arne Skogholt Kommunelege
Servicetorg email Ambjørg Flaata Enhetsleder organisasjonsenheten
Helse/omsorg/sosial email Morten Einarsrud Enhetsleder alders- og sykejem
Eiendom email Vishal Kumar Sarna Enhetsleder FDV
Landbruk email Jan Thore Helgedagsrud Enhetsleder næring og miljø
Jordbruk email Jan Thore Helgedagsrud Enhetsleder næring og miljø
Brann og beredskap email Sven Erik Sund Enhetsleder Brann og feie
Politisk sekretær email Turid Veiby Politisk sekretær
 

Demografi

Antall innbyggere 7885
Areal 517 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 11
Fellesliste Andre 7
H-logo H 6
SP-logo SP 4
PP-logo PP 2
FrP-logo FrP 2
SV-logo SV 1
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste AP/SV 4
AP-logo AP 3
SV-logo SV 1
H-logo H 1
SP-logo SP 1
FrP-logo FrP 1
Fellesliste Andre 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!