Unicare Steffensrud AS - Norges Kommunekalender
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Ole Jakob Dyrnes dagl. leder
Kvalitet email Solveig Bye Nielsen kvalitetsleder
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2015 2014 2013
Sum driftsinntekter 57 258 43 833 42 312
Driftsresultat 1 693 -678 1 410
Årsresultat 1 257 -362 1 023
Sum eiendeler 9 909 7 002 6 739
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Fagpersonell

Type personell Antall Budsjettert antall
Aktivitører
Sosionomer
Fysioterapeuter
Sykepleiere
Ergoterapeuter
Leger
Totalt antall ansatte
 

Bransjer

Attførings- og rehabiliteringsinstitusjoner
 

Drift/Eier

Eierforhold privat

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!