Unicare Steffensrud AS - Norges Kommunekalender
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Ole Jakob Dyrnes dagl. leder
Kvalitet email Solveig Bye Nielsen kvalitetsleder
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2016 2015 2014
Sum driftsinntekter 59 912 57 258 43 833
Driftsresultat 2 138 1 693 -678
Årsresultat 1 594 1 257 -362
Sum eiendeler 11 919 9 909 7 002
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Fagpersonell

Type personell Antall Budsjettert antall
Aktivitører
Sosionomer
Fysioterapeuter
Sykepleiere
Ergoterapeuter
Leger
Totalt antall ansatte
 

Bransjer

Attførings- og rehabiliteringsinstitusjoner
 

Drift/Eier

Eierforhold privat

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!