Sunnfjord Energi As - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

Sunnfjord Energi As

Sunnfjord Energi AS har som føremål å syte for produksjon, overføring og omsetning av energi, og stå for utbygging av naudsynte anlegg i samband med dette. Selskapet skal arbeide for ei sikker og økonomisk rasjonell energiforsyning i eigarkommunane. Selskapet kan engasjere seg i annan verksemd når det er eigna til å styrke hovudføremåla og fører til rasjonell utnytting av selskapet sine ressursar. Verksemda kan og drivast i samarbeid med eller deltaking i andre føretak med same eller liknande føremål. Selskapet skal drivast på forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskaping for eigarane.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo