Hjellnes Consult AS (Hovedkontor)


Sammen designer vi fremtiden!

Hjellnes Consult er et ledende, tverrfaglig, rådgivende ingeniørfirma som arbeider innen markedsområdene Bygg og eiendom, Areal og samferdsel, Vann og miljø, By- og eiendomsutvikling og Prosjektledelse. Vi arbeider målrettet for å være faglig i tet innenfor alle våre satsningsområder. Vår visjon lyder: "sammen designer vi fremtiden". Bruer og anlegg prosjekteres av vårt heleide datterselskap Johs Holt as.

Vår virksomhet er økonomisk uavhengig av produsenter, leverandører og entreprenører. Vi er aktive i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) med RIF-godkjente rådgivere innen alle våre fagområder.

Vi arbeider målrettet for å oppnå flere oppdrag for totalentreprenører og i samspillkontrakter, i tråd med vår strategi. Denne arbeidsformen passer godt for våre praktiske ingeniører, mange med erfaring fra håndverk og produksjon.

Hjellnes Consult påtar seg, alene eller i nært samarbeid med eksterne partnere, ansvaret for helheten i prosjektene. Ethvert prosjekt planlegges for hele sin levetid, og all planlegging og prosjektering kombineres med miljørettet kompetanse. Vårt kvalitetssikringssystem er basert på NS-ISO 9001 og oppfyller RIFs krav til kvalitet.

Vi arbeider med alle faser i et prosjekt, fra de første ideene skisseres via forundersøkelser, konsekvensanalyser, tilstandsanalyser, planlegging og prosjektering til drift og vedlikehold av anleggene. Hjellnes Consult utfører dessuten utredninger og analyser av ulike samfunnsspørsmål innen miljø, avfall, samferdsel med videre.

Les om våre markedsområder her:

Bygg og eiendom

Infrastruktur, anlegg og samferdsel

Energi, vann, avfall og miljø


 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Geir Knudsen Adm.direktør
Øvrig ledelse email Johan Wise Seksjonsleder VVS Energi
Øvrig ledelse email Bengt Fredrik Straith Seksjonsleder Vann og miljø
Øvrig ledelse email Renate Andersen Straume Seksjonsleder bygg og eiendom
Øvrig ledelse email Geir Syversen Seksjonsleder elektro
Øvrig ledelse email Evy Jakobsen Seksjonsleder Infrastruktur og miljø
Økonomi email Jan Helge Golmen Økonomidirektør
Marked email Roar Smelhus Markedsdirektør
IT email Erik Stormyren Rusten IT sjef
Adm./Org./Personal email Hanne Helen Skatum HR direktør
Kvalitet email Pia Strandrud Kvalitetsansvarlig
Miljø email Eirik Wærner Miljøansavarlig
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2015 2014 2013
Sum driftsinntekter 275 938 273 788 221 549
Driftsresultat 10 186 11 386 12 563
Årsresultat 9 848 10 558 15 401
Sum eiendeler 106 668 112 510 101 662
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Bransjer

Avfallsbehandling og -gjenvinning
Bygg- og anleggskonsulenter
Byggteknikkonsulenter
Eiendomsutvikling
Energiøkonomisering
Kommunalteknikkonsulenter
Landskapsarkitekter
Miljøkonsulenter
Miljøteknologi
Prosjektadministrasjon
Rådgivende ingeniører
Rådgivende ingeniører, VAR
Rådgivende ingeniører, VVS og klimateknikk
Rådgivende ingeniører, elektroteknikk
Rådgivende ingeniører, samferdselsteknikk og arealplanlegg.
 

Produktnyheter

Hjellnes Consult i festivalsamarbeid

I mai kommer den faglige festivalen Oslo Future Living til Oslo

Vis mer

Hjellnes Consult med oppfordring

Alle bør sette av ti prosent til innovasjon.

Vis mer

Pressemelding Hjellnes Consult 70 års feiring

– Fornybar teknologi og digitalisering kommer til å endre hverdagen mye raskere enn noen kan drømme om, sier administ...

Vis mer

Solstrøm selvsagt på øya

– Øyafestivalen er en flott arena for å vise frem solcelle-løsninger; en type fornybar energi vi tror vil ta av også ...

Vis mer

Syv effektive spørsmål som hjelper deg med innovasjon

Syv kjernespørsmål som hjelper deg med innovasjon Hva kan vi lære av de 1000 viktigste innovasjonene som er gjort de...

Vis mer

Hjellnes Consult og Senter for eiendomsfag inviterer til nytt seminar i fagserien Byutvikling 21

Målet med Byutvikling 21 er å skape og videreutvikle et uformelt og høykvalitets treffpunkt i et faglig krysningsfelt...

Vis mer

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Johs Holt AS

Kontaktinfo

Produktbrosjyrer

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!