Fylkesmannen i Oslo og Viken - Norges Kommunekalender

Fylkesmannen i Oslo og Viken

 

Produkter

Fylkesmenn
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Valgerd Svarstad Haugland Fylkesmann
Øvrig ledelse email Espen Pålsrud Direktør stab samordning, beredskap og prosjekt
Øvrig ledelse email Nina Saxrud Glomsrud Direktør landbruksavdelingen
Øvrig ledelse email Gunhild Dalaker Tuseth Direktør klima og miljøvernavdelingen
Øvrig ledelse email Eldbjørg Sande Direktør vergemålsavdelingen
Øvrig ledelse email Trond Rønningen Ass.Fylkesmann
Øvrig ledelse email Liv Asta Ødegaard Kommunikasjonssjef
Øvrig ledelse email Sten Solberg Direktør stab administrasjon
Øvrig ledelse email Bente Rygg Direktør sosial og barnevern avdelingen
Øvrig ledelse email Rannveig Bjerkmo Direktør juridiskavdeling
Øvrig ledelse email Tor Håkon Skomsvold Direktør stab kommuneøkonomi, analyse og internkontroll
Øvrig ledelse email Marianne Skjerven-Martinsen Fylkeslege
Øvrig ledelse email Grethe Parr Utdanningsdirektør
 

Demografi

Antall innbyggere 1800000
Areal 24017 km²

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!