• Produkter
  • Varemerker
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap

Administrasjon

Sikre studenter, institutter, institusjoner, lærere, forskere og ansatte tilknyttet universitets-, høyskole-, og forskningsmiljøene i Bergensområdet tilgang til fagbøker, studiemateriell, datautstyr og andre aktuelle produkter til, samt å delta i selskaper med samme eller lignende formål. Selskapets virksomhet kan også rette seg mot andre kundegrupper, forutsatt at dette ikke kommer i strid med hovedformålet. Selskapet kan engasjere seg i forlagsvirksomhet og annen beslektet virksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Norsk Helseinformatikk AS

73 89 47 50 - Granåsv. 9, 7069 Trondheim
Kontaktinfo