• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Bransjer

Buskerud Kommunerevisjon IKS

Selskapets formål er å dekke deltakernes behov for: 1. Revisjonstjenester. 2. Andre tjenester, herunder undersøkelser og selskapskontroll, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor. Selskapet kan også påta seg oppdrag for andre såfremt dette ikke er i strid med gjeldende bestemmelser om revisjon. Selskapet har ikke erverv til formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Hedmark Revisjon IKS

62 43 58 00 - Kildev. 14, 2340 Løten

Samarbeider med REVISOR AS om oppdrag i kommunal og privat sektor utenfor egen r...


Vestfold Kommunerevisjon

33 07 13 00 - Gannestadv. 2, 3184 Borre

Vestfold Kommunerevisjon er et interkommunalt selskap som utfører revisjon og r...Kontaktinfo