Ahlsell Norge AS (Hovedkontor)

Engrosbedrift, varme-, kulde-, ventilasjon-, sanitær(VVS). Vann og avløp, elektro.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Rune Flengsrud Administrerende direktør
Økonomi email Hilde Horn Gilen CFO / Økonomidir.
Marked email Frode Restad Markedsdirektør
Salg email Runar Hansesætre Salgsdirektør
Salg email Torbjørn Sæther Salgsdirektør Divisjon Elektro
Salg email Hilde Merethe Kristoffersen Divisjonsdirektør Industri og bygg
Salg email Lars Erik Finne Direktør butikk
Salg email Geir Sørensen Divisjonsdirektør VA
Salg email John Thomas Blandhoel Divisjonsdirektør VVS
Adm./Org./Personal email Beate Døhlen Ronstad HR-sjef
Adm./Org./Personal email Monica Aune HR-direktør
Kvalitet email Hilde Halvorsen Kvalitet/HMS sjef
Logistikk email Odd Hannestad Logistikkdirektør
Miljø email Hilde Halvorsen Kvalitet/HMS sjef
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2015 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 385 759 4 519 540 4 005 328
Driftsresultat -71 639 29 525 156 677
Årsresultat -110 678 -57 351 52 649
Sum eiendeler 4 474 714 4 496 387 3 106 303
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Bransjer

Anleggsgartnere
Arbeidsklær
Automasjonsutstyr
Baderomsinnredning
Belysning- og belysningsarmaturer
Brannslukningsutstyr
Elektriske artikler
Elektronikkprodukter
Festemateriell
Filter og filterutstyr
Førstehjelpsutstyr
Gategods
Kabler og kraftledninger
Kloakkrenseanlegg
Kompressorer
Laser- og maskinstyringsverktøy
Lyspærer og lysstoffrør
Oljetanker
Pumper og -utstyr
Rustfrie produkter, produksjon
Rør og rørleggerutstyr
Sanitærutstyr, porselen
Sanitærutstyr, rustfritt stål
Slamavskillere
Tanker
Urinaler og toaletter
VVS
VVS-utstyr
Vann- og avløpsutstyr
Vanntanker
Veilysmateriell
Ventiler
Verktøy
Verne- og sikkerhetsutstyr
Vernefottøy
Vernetøy
 

Varemerker


 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Ahlsell Norge Holding AS

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!