Computas As - Norges Kommunekalender

Computas As

Computas er en norsk leverandør av konsulent- og rådgivningstjenester innen teknologisk innovasjon og IT. Computas leverer verdiskapende og samfunnsnyttige IT-løsninger til både offentlig og privat sektor, og har særlig spisskompetanse innenfor offentlig forvaltning, justis, tilsyn, helse, logistikk, energi, olje og gass. Computas jobber med saksbehandlingsløsninger, skybasert teknologi, dataanalyse og maskinlæring.
 

Produkter

Data- og IT-konsulenter Digitalisering
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Trond Arild Eilertsen Adm. direktør
Øvrig ledelse email Lars Frode Haugen Direktør, Konsulenter
Øvrig ledelse email Helle Frisak Sem Direktør, Rådgivning
Økonomi email Nina Kristoffersen Økonomidirektør
Marked email Johanne Løvsland Markedsdirektør
Salg email Lars Erik Evensen Salgsdirektør, Offentlig sektor
Salg email Rune Hagbartsen Salgsdirektør, Privat sektor
Adm./Org./Personal email Christine Langbråten Direktør HR og administrasjon

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!