Vest-Agder Fylkeskommune - Norges Kommunekalender

Vest-Agder Fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune er det øverste folkevalgte organet i Vest-Agder. Fylkestinget har 35 representanter og møtes på ulike steder, vanligvis fire ganger i året. Fylkeskommunen har ca 1500 ansatte og har aktiviteter i alle de 15 kommunene i fylket. Sentraladministrasjonen holder til i fylkeshuset i Kristiansand. Fylkeskommunen har ansvaret for 15 videregående skoler, voksenopplæring og fagopplæring. Et annet viktig område er tannhelsetjenesten som er delt inn i tre tannhelsedistrikt. Fylkeskommunen er en betydelig regional utviklingsaktør og har således et overordnet ansvar for planlegging i fylket innen samferdsel, næring, miljø, kultur, kulturminnevern, samt utvikling av overordnet fylkesplan.
 

Produkter

Fylkeskommuner (administrasjon)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Tine Sundtoft Fylkesrådmann
Ass. rådmann email Kristin Tofte Andresen Assisterende fylkesrådmann
Økonomi email Lise Solgaard Økonomisjef
IT email Knut Fredvik IT-sjef
Adm./Org./Personal email Odd Joar Svendsson Organisasjonssjef
Ordfører email Terje Damman Fylkesordfører
Varaordfører email Tore Askildsen Fylkesvaraordfører
Eiendom email Roald Torkelsen Eiendomssjef
 

Fylkestinget

Representanter
AP-logo AP 10
H-logo H 8
KrF-logo KrF 6
FrP-logo FrP 4
SP-logo SP 2
V-logo V 2
Demokratene-logo Demokratene 1
MDG 1
SV-logo SV 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!