Fylkesmannen i Rogaland - Norges Kommunekalender

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen er statens representant i fylket og arbeider for at Stortinget og regjeringa sine vedtak blir følgde opp i Rogaland.
 

Produkter

Fylkesmenn
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Magnhild Meltveit Kleppa fylkesmann
Øvrig ledelse email Lone Merethe Solheim avd.dir. Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga
Øvrig ledelse email Arild Michelsen avd.dir.administrasjonsavd.
Øvrig ledelse email May Britt Jensen fylkesmiljøvernsjef
Nestleder email Harald Torfinn Thune ass.fylkesmann
Øvrig ledelse email Geir Skadberg landbruksdirektør
Øvrig ledelse email John Gunnar Skien kommunikasjonssjef
Øvrig ledelse email Sølvi Ona Gjul utdanningsdir. utdanningsavd.
Øvrig ledelse email Janne Dahle-Melhus fylkeslege/avd.dir. Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga
Økonomi email Tonje Storebø økonomikoordinator
IT email Bjørn Thomas Bergsaker IT-koordinator
Adm./Org./Personal email Norunn Fjellberg Kristensen ass.avd.direktør administrasjonsavd.
Innkjøp email Inger Johanne Gjerstad innkjøpskoordinator
 

Demografi

Areal 9141 km²
Antall innbyggere 474000

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!