Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Magnhild Meltveit Kleppa fylkesmann
Øvrig ledelse email May Britt Jensen fylkesmiljøvernsjef
Øvrig ledelse email Janne Dahle-Melhus fylkeslege helse- og sosialavd.
Øvrig ledelse email Lone Merethe Solheim avd.dir. samfunnsavd.
Øvrig ledelse email Geir Skadberg landbruksdirektør
Nestleder email Harald Torfinn Thune ass.fylkesmann
Øvrig ledelse email Sølvi Ona Gjul utdanningsdir. utdanningsavd.
Øvrig ledelse email Arild Michelsen avd.dir.administrasjonsavd.
Økonomi email Tonje Storebø økonomikoordinator
IT email Bjørn Thomas Bergsaker fagleder IKT
Adm./Org./Personal email Norunn Fjellberg Kristensen ass.avd.direktør/personalsjef
Innkjøp email Inger Johanne Gjerstad innkjøpskoordinator
 

Demografi

Areal 9141 km²
Antall innbyggere 474000

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!