• Produkter
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap

AFI

Drive tverrfaglig arbeidslivsforskning gjennom produksjon av systematisk kunnskap om sentrale tema med relevans for arbeidslivet. Instituttets virksomhet skal bidra til å fremme verdiskapning, god tjenesteyting, medvirkning og bedre arbeidsmiljø. Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av heleid datterselskap, gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Forsvarets Forskningsinstitutt

63 80 70 00 - Instituttv. 20, 2007 Kjeller

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er en sivil forskningsinstitusjon organiser...
Kontaktinfo