AFI - Norges Kommunekalender
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

AFI

Drive tverrfaglig arbeidslivsforskning gjennom produksjon av systematisk kunnskap om sentrale tema med relevans for arbeidslivet. Instituttets virksomhet skal bidra til å fremme verdiskapning, god tjenesteyting, medvirkning og bedre arbeidsmiljø. Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av heleid datterselskap, gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo