• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Bransjer
  • Kontorer

Carnegie Kapitalforvaltning AS

Forvaltning av verdipapirfond herunder salg og innløsning av andeler for de fond selskapet forvalter og kjøp og salg av verdipapirer. Aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Klp Kommunekreditt AS

05554 - Beddingen 8, 7014 Trondheim

KLP Kommunekreditt AS har lang erfaring med utlån til norske kommuner og deres ...


Klp Banken AS

05554 - Beddingen 8, 7014 Trondheim

Klp banken tilbyr innskudd til kommuner, fylkeskommuner og bedrifterKontaktinfo


  • Telefon: 22 00 98 00
  • Besøksadresse: Aker Brygge Fjordalléen 16, 0250 Oslo
  • Postadresse: Postboks 1434 Vika, 0115 Oslo
  • Org.nr: 946479063
  • Send forespørsel