Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) (NVE) (Hovedkontor)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er forvaltningsorganet for landets vann- og energiressurser. NVE er et direktorat under Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energireserver. NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, fremme en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer, og bidra til en effektiv energibruk. NVE har en sentral rolle i beredsskapen mot flom og vassdragsulykker, og leder den nasjonale kraftforsyningsberedsskapen. NVE er engasjert i FoU og internasjonalt samarbeid innen sine fagområder, og er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.
 

Produkter

Direktorater og tilsyn tilkn. næring, handel, samferdsel Statlige etater (øvrige)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Per Sanderud vassdrags- og energidirektør
Øvrig ledelse email Ingunn Åsgard Bendiksen avd.dir. Tilsyn- og beredskap
Øvrig ledelse email Ove Flataker avd.dir. Elmarkedstilsynet
Øvrig ledelse email Anne Vera Skrivarhaug avd.dir. Energi
Øvrig ledelse email Anne Britt Leifseth avd.dir. Skred- og vassdrag
Øvrig ledelse email Karin Margrethe Bugge avd.dir. Administrasjon
Øvrig ledelse email Rune Flatby avd.dir. Konsesjon
Øvrig ledelse email Morten Johnsrud avd.dir. Hydrologi
IT email Christian Rosenvinge seksjonssjef
Informasjon/Samfunn email Kjetil Hillestad kommunikasjonsdirektør

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!