Time Kommune - Norges Kommunekalender

Time Kommune

Time kommune ligg på Midt-Jæren. I nord og vest grensar kommunen til Klepp, i nordaust til Sandnes, i aust til Gjesdal og Bjerkreim og i sør til Hå. Time har eit etter måten allsidig næringsliv, med industri, jordbruk og servicenæringar som dei viktigaste.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Trygve Apeland rådmann
Leder email Trygve Apeland rådmann
Økonomi email Aud Steinsland økonomisjef
IT email Espen Kverneland IKT sjef
Adm./Org./Personal email Odd Magne Amdahl organsisasjonsjef
Teknisk email Bjørn Meling kommunalsjef samfunn
Informasjon/Samfunn email Elin Wetås de Jara kommunikasjonsjef
Innkjøp email Kjersti Øgaard innkjøpsleiar
Revisjon (ekstern) email Rogaland Revisjon IKS
Ordfører email Reinert Kverneland ordførar
Varaordfører email Sverre Risa varaordfører
Formannskapssekretær email Tone Storesætre formannskapssekretær
Kommunalsjef email Bjørn Meling kommunalsjef samfunn
Kommunalteknikk email Ole Bjørn Maråk tenesteleiar
Kommunalsjef email Anlaug R. Mesfin kommunalsjef omsorg
Kommunelege email Øystein Fjetland Øgaard kommunelege
Kultur/miljø email Bjørn Meling kommunalsjef samfunn
Kontrollutvalg email Geir Pollestad leiar
Servicetorg email Kirsten Bang-Haagensen fagleiar
Helse/omsorg/sosial email Anlaug Mesfin kommunalsjef omsorg
Bygg/vedlikehold email Sveinung Riska eigedomssjef
Eiendom email Reidar Hebnes næringssjef
Eiendom email Sveinung Riska eigedomssjef
Landbruk email Brit Jorunn Haslemo avdelingssjef
Brann og beredskap email Bjørn Meling kommunalsjef samfunn
Kommunekasserer email Aud Steinsland økonomisjef
Utvikling email Reidar Hebnes næringssjef
 

Demografi

Antall innbyggere 18686
Areal 182 km²
 

Kommunestyre

Representanter
H-logo H 8
AP-logo AP 5
SP-logo SP 4
KrF-logo KrF 4
FrP-logo FrP 3
SV-logo SV 1
V-logo V 1
MDG 1
 

Formannskapet

Representanter
H-logo H 3
AP-logo AP 2
Fellesliste Andre 1
SP-logo SP 1
KrF-logo KrF 1
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!