Deanu gielda - Tana kommune

Tana kommune har ca 3000 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Jørn Andre Aslaksen Rådmann
Leder email Jørn Andre Aslaksen Rådmann
Økonomi email Sissel Saua Økonomisjef
IT email Bill Sørensen avd.leder bygg, anlegg og it
Adm./Org./Personal email Vigdis Blien Personalleder
Revisjon (ekstern) email Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Frank M. Ingilæ Ordfører
Varaordfører email Elisabeth Erke Varaordfører
Kommunalsjef email Trond Are Anti Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef email Anu Saari Kommunalsjef for helse og omsorg
Servicetorg email Aslaug Iversen Teamleder Merkantil
Biblioteksjef email Ragnhild Måsø Bibl.sjef
Bygg/vedlikehold email Bill Sørensen avd.leder bygg, anlegg og it
Brann og beredskap email Odd Reidar Biti Prosjektleder/brannsjef
Politisk sekretær email Frode Gundersen Konsulent
Utvikling email Svein Ottar Helander Utviklingssjef
Kontaktperson email Frank Martin Ingilæ Ordfører
 

Demografi

Antall innbyggere 2910
Areal 4045 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 9
FrP-logo FrP 2
Árja 2
SP-logo SP 2
Samefolkets parti 1
H-logo H 1
SV-logo SV 1
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
SP-logo SP 1
SV-logo SV 1
Árja 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!