Deanu gielda - Tana kommune

Tana kommune har ca 3000 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Jørn Andre Aslaksen Rådmann
Leder email Jørn Andre Aslaksen Rådmann
Økonomi email Sissel Saua Økonomisjef
IT email Bill Sørensen avd.leder bygg, anlegg og it
Adm./Org./Personal email Vigdis Blien Personalleder
Revisjon (ekstern) email Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Frank M. Ingilæ Ordfører
Varaordfører email Elisabeth Erke Varaordfører
Kommunalsjef email Anu Saari Kommunalsjef for helse og omsorg
Kommunalsjef email Trond Are Anti Kommunalsjef oppvekst
Servicetorg email Aslaug Iversen Teamleder Merkantil
Biblioteksjef email Ragnhild Måsø Bibl.sjef
Bygg/vedlikehold email Bill Sørensen avd.leder bygg, anlegg og it
Brann og beredskap email Odd Reidar Biti Prosjektleder/brannsjef
Utvikling email Svein Ottar Helander Utviklingssjef
Politisk sekretær email Frode Gundersen Konsulent
Kontaktperson email Frank Martin Ingilæ Ordfører
 

Demografi

Areal 4045 km²
Antall innbyggere 2910
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 9
Árja 2
SP-logo SP 2
FrP-logo FrP 2
Samefolkets parti 1
H-logo H 1
V-logo V 1
SV-logo SV 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 284 250 -6,9% 305 373 0,2% 304 754
Herav rammetilskudd 132 500 -2,3% 135 565 -6,6% 145 092
Sum driftsutgifter 281 074 -6,1% 299 334 -3,0% 308 650
Driftsresultat 3 176 -37,4% 5 070
Sum ekst. Finansinntekter 6 031 -20,4% 7 573 -2,1% 7 735
Sum ekst. Finanskostnader 18 708 -10,9% 21 004 -3,4% 21 742
Netto driftsresultat 8 237 -28,1% 11 457 311,2% 2 786
Sum avsetninger 11 879 -41,1% 20 157 170,3% 7 458
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 11 736 17,3% 10 002 -70,7% 34 148
Sum utgifter 51 913 -34,2% 78 953 23,5% 63 939
Finanseringsbehov 63 756 -23,3% 83 073 71,2% 48 529
Sum finansiering 60 933 -26,7% 83 073 71,2% 48 523

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 115 294 8,6% 106 201 -12,6% 121 496
Sum anleggsmidler 677 985 -12,3% 773 431 -6,1% 823 993
Sum kortsiktig gjeld 35 481 -15,8% 42 142 -19,3% 52 250
Sum langsiktig gjeld 670 283 -7,7% 726 249 -7,2% 782 198
Bokført egenkapital 87 513 -21,3% 111 243 0,2% 111 038
Sum eiendeler 793 279 -9,8% 879 632 -7,0% 945 489
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
Árja 1
SV-logo SV 1
SP-logo SP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!