Dovre kommune

Dovre kommune ligger i Gudbrandsdalen høyt over havet. Deler av kommunen inngår i nasjonalparker.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Halvor Nissen rådmann
Økonomi email Jon Arve Tøndevoldshagen økonomisjef
IT email Bård Haugstulen IKT-rådgiver
Adm./Org./Personal email Rune Pettersen personalsjef
Ordfører email Bengt Fasteraune ordfører
Varaordfører email Oddny Garmo varaordfører
Kommunelege email Gurgen Nazaretian kommunelege I
Helse/omsorg/sosial email Reidun Løvås helse og rehabiliteringssjef
Skole/barnehage/oppvekst email Greta Talleraas oppvekstsjef
Drift email Tor Ivar Hovhaugholen drifts-/teknisksjef
Kontaktperson email Bengt Fasteraune ordfører
Miljø email Inge Angård plan og utv. sjef
 

Demografi

Antall innbyggere 2675
Areal 1366 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 10
AP-logo AP 4
Øvrige 2
H-logo H 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 210 430 -2,2% 215 107 -5,7% 228 070
Herav rammetilskudd 93 710 -2,7% 96 344 -2,5% 98 787
Sum driftsutgifter 218 885 -3,2% 226 225 -4,2% 236 104
Driftsresultat
Sum ekst. Finansinntekter 10 335 0,8% 10 250 16,0% 8 838
Sum ekst. Finanskostnader 13 145 1,5% 12 952 -1,3% 13 122
Netto driftsresultat
Sum avsetninger 8 438 222,6% 2 616 11,7% 2 343
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 3 444 74,7% 1 971 -74,5% 7 729
Sum utgifter 20 052 22,3% 16 395 -33,9% 24 786
Finanseringsbehov 21 970 23,8% 17 749 -15,4% 20 981
Sum finansiering 21 757 22,6% 17 751 -15,4% 20 981

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 61 260 18,8% 51 553 -9,1% 56 731
Sum anleggsmidler 484 344 -3,9% 503 942 -6,5% 538 936
Sum kortsiktig gjeld 32 479 11,1% 29 228 -16,1% 34 820
Sum langsiktig gjeld 416 192 -6,2% 443 721 -7,2% 478 257
Bokført egenkapital 96 932 17,4% 82 545 -0,1% 82 589
Sum eiendeler 545 604 -1,8% 555 495 -6,7% 595 667
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 3
AP-logo AP 1
Øvrige 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!