OPAK AS - Norges Kommunekalender

OPAK AS

OPAK AS er en kunnskapsbedrift som yter tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene. Våre målgrupper er privat og offentlig sektor, borettslag og sameier, samt bolig og privatmarkedet. Våre kjerneytelser er prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, areal, verdi- og tilstandsvurderinger, plan- og byggesak, konseptvalgutredninger, byggskaderådgivning, samt energi-, miljø-, KS- og SHA-rådgivning. OPAK gir miljøbistand i alle ytelser, tilbyr BREEAM NOR Akkreditert Profesjonell (AP) som selvstendig ytelse eller som del av prosjektledelse.
 

Produkter

Brannsikring og beredskap
Bygg- og anleggskonsulenter
Energiøkonomisering
HMS, kvalitetsstyring
Inneklima
Innkjøpskonsulenter
Kvalitetssikring og internkontroll
Miljøkonsulenter
Oppmålingstjenester
Prosjektadministrasjon
Rådgivende ingeniører
Rådgivende ingeniører, VVS og klimateknikk
Rådgivende ingeniører, elektroteknikk
Rådgivende ingeniører, samferdselsteknikk og arealplanlegg.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Jan Henry Hansen adm.dir
Kvalitet email Ørnulf Rekdal seksjonsdirektør
Miljø email Jarle Svanæs miljørådgiver

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!