• Produkter
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap

DIFI

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Norges Forskningsråd

22 03 70 00 - Drammensv. 288, 0283 Oslo


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

09575 - Middelthuns g. 29, 0368 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er forvaltningsorganet for landets v...


Sivilombudsmannen - Stortingets Ombudsmann for forvaltning

22 82 85 00 - Akersg. 8, 0158 Oslo

Sivilombudsmannens arbeisområde og oppgaver er regulert i grl, § 75 1, i lov a...


Kontaktinfo


  • Telefon: 22 45 10 00 Faks: 22 45 10 01
  • Besøksadresse: Grev Wedels Pl. 9, 0151 Oslo
  • Postadresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  • Org.nr: 991825827
  • Send forespørsel