Norsk Helseinformatikk AS


NHI.no er en helseportal som skal gjøre det lett for deg å finne relevant informasjon om sykdom, symptomer, undersøkelser, behandling, førstehjelp, trygdemedisin, rus, helse, kropp, trening, svangerskap, nyheter, quiz og intervjuer. Du finner mer på: NHI.no

 

NHI er Skandinavias største leverandør av helseinformasjon til helsetjenesten. Vårt hovedprodukt er Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), et medisinsk oppslagsverk for leger og helsepersonell.

NEL inneholder i dag ca. 7000 omfattende dokumenter som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger. NEL brukes i dag av over 95 % av allmennlegene i Norge, er nasjonalt oppslagsverk i Danmark, og er lansert i Sverige 2013 og Tyskland i 2016.

I stortingsmelding 10, 2012-2013, vedr. God kvalitet - trygge tjenester, trekkes NEL frem som det eneste eksemplet på et oppslagsverk for hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Markedsleder på legemiddelhåndteringskurs

Tilbakemeldingene er at vi har den mest økonomisk fordelaktige løsningen. Dette viser også tildelingskriteriene når vi nå har vunnet samtlige av de 10 siste offentlige anbudene for kommunehelsesektoren.

Brukerne rapporterer at læringseffekten er bedre enn tradisjonell klasseromsundervisning, og kostnadene er en brøkdel. Over 100 kommuner har så langt avtale med NHI om bruk av våre e-læringskurs.

Alltid tilgjengelig grunnkurs, oppfrisknings- og temakurs for sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider og personer uten helsefaglig utdannelse.

Til sammen har vi over 30 ulike kurs tilpasset profesjon og nivå. Kursene er faglig forankret i lovverk, nasjonale retningslinjer og NEL.

98 % av over 700 spurte kursdeltakere sier de vil anbefale kursene til en kollega.

Be om et uforpliktende tilbud: Tilbud på E-læringskurs

Kontakt oss

Norsk helseinformatikk AS

Granåsveien 9, 7069 Trondheim

Telefon: 73 89 47 50 Telefaks: 73 89 47 51

Salg/marked telefon: 73 89 47 50

E-post: tilbakemelding@nhi.no

E-post: support@nhi.no

 


 

Produkter

E-læring
Faglitteratur
Helse-, sosialplanlegging og -utvikling
Internettpublikasjoner
Kurs og konferansearrangører
Kvalitetssikring og internkontroll
e-læringskurs

 

Varemerker


 

Agenturer

Kurs i legemiddelhåndtering(NO)
NEL(NO)
NHI(NO)
e-læring(NO)
nettbaserte kurs(NO)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Terje Johannessen Daglig leder
Leder email Terje Johannessen dagl. leder/medisinsk ansv.
Økonomi email Tone Danielsen adm.sjef
Marked email Jørgen Kvam Salgs- og markedssjef
IT email Kim Robert Blix programmerer
IT email Anders Skjeggestad IT-sjef
IT email Cato Skogholt programmerer
Adm./Org./Personal email Tone Danielsen adm.sjef
Drift email Merethe Johannessen medisinsk journalist
Drift email Tor André Johannessen redaksjonsmedarb.
Drift email Ingard Løge redaksjonsmedarb.

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!