Norsk Helseinformatikk AS

Utvikle, produsere, markedsføre, selge, vedlikeholde og oppdatere IT-løsninger som dekker hehov helsetjenesten har, samt andre varer og tjenester beslektet med dette. Selskapet kan ha eiermessig deltakelse i beslektet virksomhet.
 

Produkter

E-læring
Faglitteratur
Helse-, sosialplanlegging og -utvikling
Internettpublikasjoner
Kurs og konferansearrangører
Kvalitetssikring og internkontroll
e-læringskurs

 

Varemerker


 

Agenturer

Kurs i legemiddelhåndtering(NO)
NEL(NO)
NHI(NO)
e-læring(NO)
nettbaserte kurs(NO)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Terje Johannessen Daglig leder
Leder email Terje Johannesen dagl. leder/medisinsk ansv.
Økonomi email Tone Danielsen adm.sjef
Marked email Jørgen Kvam
Marked email Jørgen Kvam Salgs- og markedssjef
IT email Kim Robert Blix programmerer
IT email Anders Skjeggestad IT-sjef
IT email Cato Skogholt programmerer
Adm./Org./Personal email Tone Danielsen adm.sjef
Drift email Merethe Johannessen medisinsk journalist
Drift email Tor André Johannessen redaksjonsmedarb.
Drift email Ingard Løge redaksjonsmedarb.

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!