Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Geir Holmstad biblioteksjef
Økonomi email Geir Holmstad biblioteksjef
 

Mediabestand

Utlån totalt 2866 stk.
AV-materiell 716 stk.
Aviser 3 stk.
Bøker 20943 stk
Mediabestand 22070 stk.
Tidsskrifter 59 stk.
 

Fagpersonell

Type personell Antall Budsjettert antall
Bibliotekarstillinger
Totalt antall ansatte

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!