Austrheim Vidaregåande Skule

Austrheim vidaregåande skule er ein kombinert vidaregåande skule med både studiespesialiserande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Skulen er den vestlegaste skulen i landet og ligg vakkert til ved sjøen i Mastrevik, Austrheim kommune. Skulen har eit godt samarbeid med lokalmiljø og næringsliv gjennom utplasseringsordningar og partnarskapsavtaler. Skulen er ikkje større enn at dei fleste elevane kjenner kvarandre og det gjev grunnlag for eit godt sosialt miljø og eit godt læring miljø. Visjonen til skulen er: Vi stiller krav og vi bryr oss!
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Kjersti Haugland Rektor
Nestleder email Sigbjørn Georg Tresvik Ass.rektor
 

Utdanningsprogram

Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Studiespesialisering
Elektrofag Restaurant- og matfag Teknikk og industriell produksjon
 

Elever

Elever 265.00
Det er totalt 45.00 lærere ved Austrheim Vidaregåande Skule, det er gjennomsnittlig 5,9 elever per lærer
 

Anlegg ved skolen

Elevbibliotek Idrettsbane Naturfaglabb
Elevkantine Idrettshall
 

Drift/Eier

Driftet fylkeskommunalt Eierforhold fylkeskommunalt

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!