Bir As - Norges Kommunekalender

Bir As

Eie og forvalte selskaper som sørger for innsamling, transport og behandling av forbruksavfall. Selskapet kan også etablere innsamling, transport og behandling av produksjonsavfall, næringsavfall og farlig avfall. Forøvrig kan selskapet ta på seg alle oppgaver som naturlig hører sammen med de oppgaver som er nevnt i første avsnitt. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.
 

Produkter

Avfallsbehandling og -gjenvinning
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Steinar Nævdal Adm. dir.
Økonomi email Ove Knudsen Økonomisjef
Innkjøp email Atle Hitland Innkjøpssjef
Miljø email Oddrun Konglevoll HMS-sjef

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!