eCademy AS


eCademy er en offentlig godkjent nettskole

eCademy er en offentlig godkjent nettskole som tilbyr fagskoleutdanning på nett. Vi lar studentene studere når de vil, hvor de vil – så lenge de har tilgang til nett.

Vi har NOKUT-godkjente utdanninger som gir mulighet for lån/stipend fra Lånekassen. Vi har alltid ledige plasser.

Vi tilbyr yrkesrettede studier innen

Administrasjon og økonomi

Helse og Oppvekst

Web og kommunikasjon

IT og utvikling

Studiestart i februar og september, men vi har løpende opptak og en enkel søknadsprosess.Organisasjonsform


eCademy har Kunnskapsdepartementets godkjenning som en offentlig godkjent nettskole. Det innebærer at eCademy er underlagt departementets kvalitetsnormer for fjernundervisning. Det stilles høye kvalitetskrav til både pedagogikk og organisering av undervisningen. Et overordnet krav er at studenten skal ha mulighet til å være i jevnlig kontakt med sin veileder, for både faglig og sosial støtte underveis i læreprosessen.

 

eCademy er en privat skole, organisert som et AS. Pr mars 2016 del av Sonans Gruppen.


 

 

   


 

Produkter

Fagskoler
Nettskoler
Skoler (høyskoler, øvrige)
Skoler (spesialpedagogiske kompetansesentre)

 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Kjell Gunleiv Rosland Daglig leder
 

Produktnyheter

eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!

Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning for deg som ønsker å styrke din faglige kompetanse. Utdanningen gir ...

Vis mer

Kontaktinfo

Produktnyheter fra eCademy AS

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!