ANCISTRUS AS

Inspeksjon, rengjøring, sikring og vedlikeholdsarbeid på og i drikkevannsanlegg. ANCISTRUS AS er et spesialisert servicefirma som kun arbeider i renset drikkevann og med drikkevannsbasseng i alle dets former. Vi hjelper vannverkseier med etablering av sikring og vedlikeholdsrutiner på drikkevannsbasseng medens anlegget fortsatt er i normal drift, og uten å påvirke drikkevannskvaliteten under arbeid.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Roger Lennart Jarnstedt dagl. leder
Marked email Bjørn Henrik Zetterstrøm Ask adm. leder
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2015 2013 2012
Sum driftsinntekter 5 188 5 213 5 009
Driftsresultat 592 1 247 1 267
Årsresultat 403 875 888
Sum eiendeler 2 141 3 724 2 695
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Bransjer

Drikkevannbasseng, rengjøring og vedlikehold
Høydebasseng
Slamsugere
Vannbehandling
Vannforsyning
Vannrensing- og vannrenseanlegg

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!