Fredrikstad kommune - Norges Kommunekalender

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune i Østfold er fylkets største målt i antall innbyggere. Kommunen har god kommunikasjon til blant annet Oslo takket være Østfoldbanen og Europavei 6. Fredrikstad har historisk sett vært kjent som en industrikommune, og fortsatt er industrien kommunens viktigste næring. De nyeste tilskuddene er informasjonsteknologi og miljøteknologi.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Nina Tangnæs Grønvold kommunedirektør
Leder email Nina Tangnæs Grønvold kommunedirektør
Økonomi email Egil Olsen kst. kommunaldirektør
IT email Ketil Johansen digitaliseringssjef
Adm./Org./Personal email Liv Kristin Kubberød HR-sjef
Innkjøp email Karin Nordal anskaffelsessjef
Juridisk email Just Kullberg-Marcussen kommuneadvokat
Revisjon (intern) email Ståle Aarseth intern revisor
Ordfører email Jon-Ivar Nygård ordfører
Varaordfører email Kari Agerup varaordfører
Kommunalsjef email Jon Erik Olsen stabsjef seksjon helse og velferd
Kommunalsjef email Bente Meinert kommunaldirektør kultur, miljø og byutvikling
Kommunalsjef email Atle Holten kommunaldirektør teknisk drift
Kommunalsjef email Marianne Bekker kst. kommunaldirektør utdanning og oppvekst
Servicetorg email Martin Fredheim kommunikasjonsrådgiver
Brann og beredskap email Stein Laache brannsjef
 

Demografi

Antall innbyggere 81278
Areal 288 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 26
H-logo H 11
FrP-logo FrP 7
Fellesliste Andre 2
V-logo V 2
KrF-logo KrF 2
SV-logo SV 2
SP-logo SP 1
 

Bystyre

Representanter
AP-logo AP 26
H-logo H 11
FrP-logo FrP 7
Fellesliste Andre 2
SV-logo SV 2
V-logo V 2
KrF-logo KrF 2
SP-logo SP 1
PP-logo PP 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 6
H-logo H 3
FrP-logo FrP 2
KrF-logo KrF 1
Fellesliste H/KrF/V 1
Øvrige 1
V-logo V 1
SP-logo SP 1
SV-logo SV 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!