Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune i Østfold er fylkets største målt i antall innbyggere. Kommunen har god kommunikasjon til blant annet Oslo takket være Østfoldbanen og Europavei 6. Fredrikstad har historisk sett vært kjent som en industrikommune, og fortsatt er industrien kommunens viktigste næring. De nyeste tilskuddene er informasjonsteknologi og miljøteknologi.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ole Petter Finess Rådmann
Ass. rådmann email Kari Helen Sørum kommunalsjef økonomi og org. utvikl.
Økonomi email Egil Olsen Avdelingsleder Plan og økonomi
IT email Ketil Johansen IT-sjef
Adm./Org./Personal email Kirsti Sand Aune Avdelingsleder personal
Informasjon/Samfunn email Ingrid Trømborg kommunikasjons- og servicesjef
Innkjøp email Karin Nordal innkjøpsansvarlig
Juridisk email Just Kullberg-Marcussen kommuneadvokat
Revisjon (intern) email Ståle Aarseth controller
Ordfører email Jon-Ivar Nygård ordfører
Varaordfører email Kari Agerup varaordfører
Kommunalsjef email Arne Rekdal Olsen Kommunalsjef utdanning og oppvekst
Kommunalsjef email Nina Tangnæs Grønvold kommunalsjef helse og velferd
Kommunalsjef email Kari Helen Sørum kommunalsjef økonomi og org. utvikl.
Kommunalsjef email Bente Meinert kommunalsjef kultur, miljø og byutvikling
Kommunalsjef email Atle Holten kommunalsjef teknisk drift
Skole/barnehage/oppvekst email Marit Mundahl fagsjef skole
Helse/omsorg/sosial email Nina Tangnæs Grønvold kommunalsjef helse og velferd
Servicetorg email Ingrid Trømborg kommunikasjons- og servicesjef
Skole/barnehage/oppvekst email Gunn Glad fagsjef barnehageetaten
Brann og beredskap email Stein Laache brannsjef
 

Demografi

Antall innbyggere 78000
Areal 288 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 26
H-logo H 11
FrP-logo FrP 7
KrF-logo KrF 2
V-logo V 2
Fellesliste Andre 2
SV-logo SV 2
SP-logo SP 1
 

Bystyre

Representanter
AP-logo AP 26
H-logo H 11
FrP-logo FrP 7
KrF-logo KrF 2
Fellesliste Andre 2
V-logo V 2
SV-logo SV 2
SP-logo SP 1
PP-logo PP 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 4 819 776 -7,5% 5 207 882 -3,1% 5 372 923
Herav rammetilskudd 1 782 833 -4,6% 1 869 116 -2,5% 1 916 952
Sum driftsutgifter 4 659 069 -8,8% 5 109 975 -3,2% 5 277 978
Driftsresultat 160 707 62,6% 98 828 5,2% 93 932
Sum ekst. Finansinntekter 105 251 -17,2% 127 097 -8,2% 138 468
Sum ekst. Finanskostnader 350 425 -12,9% 402 316 8,0% 372 593
Netto driftsresultat 138 554 73,2% 80 008 -43,2% 140 951
Sum avsetninger 167 449 -4,2% 174 836 3,7% 168 553
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 50 274 -17,2% 60 741 -69,8% 200 880
Sum utgifter 460 159 -31,4% 670 301 -19,2% 829 440
Finanseringsbehov 631 028 -23,3% 822 407 -8,9% 902 697
Sum finansiering 552 806 -31,8% 810 865 -8,4% 884 890

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 1 995 167 7,2% 1 860 931 -6,2% 1 983 989
Sum anleggsmidler 11 060 725 -8,0% 12 020 309 -7,4% 12 987 548
Sum kortsiktig gjeld 792 429 -9,8% 878 112 -5,5% 928 846
Sum langsiktig gjeld 10 706 241 -5,9% 11 375 245 -7,1% 12 242 442
Bokført egenkapital 1 557 220 -4,3% 1 627 888 -9,6% 1 800 245
Sum eiendeler 13 055 892 -5,9% 13 881 240 -7,3% 14 971 537
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 6
H-logo H 3
FrP-logo FrP 2
SV-logo SV 1
Øvrige 1
V-logo V 1
SP-logo SP 1
Fellesliste H/KrF/V 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!