Fredrikstad kommune - Norges Kommunekalender

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune i Østfold er fylkets største målt i antall innbyggere. Kommunen har god kommunikasjon til blant annet Oslo takket være Østfoldbanen og Europavei 6. Fredrikstad har historisk sett vært kjent som en industrikommune, og fortsatt er industrien kommunens viktigste næring. De nyeste tilskuddene er informasjonsteknologi og miljøteknologi.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ole Petter Finess rådmann
Ass. rådmann email Kari Helen Sørum kommunalsjef økonomi og org. utvikl.
Leder email Ole Petter Finess rådmann
Økonomi email Egil Olsen avdelingsleder plan og økonomi
IT email Ketil Johansen IT-sjef
Adm./Org./Personal email Liv Kristin Kubberød avdelingsleder personal
Informasjon/Samfunn email Ingrid Trømborg kommunikasjons- og servicesjef
Innkjøp email Karin Nordal innkjøpsansvarlig
Juridisk email Just Kullberg-Marcussen kommuneadvokat
Revisjon (intern) email Ståle Aarseth controller
Ordfører email Jon-Ivar Nygård ordfører
Varaordfører email Kari Agerup varaordfører
Kommunalsjef email Arne Rekdal Olsen kommunalsjef utdanning og oppvekst
Kommunalsjef email Bente Meinert kommunalsjef kultur, miljø og byutvikling
Kommunalsjef email Atle Holten kommunalsjef teknisk drift
Kommunalsjef email Nina Tangnæs Grønvold kommunalsjef helse og velferd
Kommunalsjef email Kari Helen Sørum kommunalsjef økonomi og org. utvikl.
Skole/barnehage/oppvekst email Marit Mundahl fagsjef skole
Helse/omsorg/sosial email Nina Tangnæs Grønvold kommunalsjef helse og velferd
Servicetorg email Ingrid Trømborg kommunikasjons- og servicesjef
Skole/barnehage/oppvekst email Gunn Glad fagsjef barnehageetaten
Brann og beredskap email Stein Laache brannsjef
 

Demografi

Antall innbyggere 81278
Areal 288 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 26
H-logo H 11
FrP-logo FrP 7
V-logo V 2
SV-logo SV 2
KrF-logo KrF 2
Fellesliste Andre 2
SP-logo SP 1
 

Bystyre

Representanter
AP-logo AP 26
H-logo H 11
FrP-logo FrP 7
KrF-logo KrF 2
Fellesliste Andre 2
SV-logo SV 2
V-logo V 2
SP-logo SP 1
PP-logo PP 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 6
H-logo H 3
FrP-logo FrP 2
SP-logo SP 1
KrF-logo KrF 1
Øvrige 1
V-logo V 1
Fellesliste H/KrF/V 1
SV-logo SV 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!