Rygge kommune - Norges Kommunekalender

Rygge kommune

Rygge er en kommune i Østfold. Den grenser i vest mot Oslofjorden, i nord mot Moss, i nordøst mot Våler, og i øst og sør mot Råde.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ivar Nævra rådmann
Leder email Ivar Nævra rådmann
Nestleder email Rolf Klokkerud enhetsleder personal- og organisasjon
Økonomi email Åsmund Rådahl økonomisjef
IT email Eivind Minge fagleder
Adm./Org./Personal email Rolf Klokkerud enhetsleder personal- og organisasjon
Innkjøp email Jon Haave eiendomsskatt
Ordfører email Inger-Lise Skartlien ordfører
Varaordfører email Finn-Erik Blakstad varaordfører
Formannskapssekretær email Tone Myrha formannskapssekretær
Kommunalsjef email Lars Gjemmestad kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunalsjef email Heidi Bye kommunalsjef levekår
Kommunalsjef email Gorm Gullberg kommunalsjef plan og miljø
Kommunelege email Hans Morten Sundt kommuneoverlege
Kommunekasserer email Per-Øyvind Svendsen Skatteoppkrever
 

Demografi

Areal 74 km²
Antall innbyggere 16151
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 10
H-logo H 7
FrP-logo FrP 4
SP-logo SP 2
KrF-logo KrF 1
SV-logo SV 1
MDG 1
 

Forespørsler

Frist Tittel
27.02.2019 Bygdetunet - Rygge kommune
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
H-logo H 2
FrP-logo FrP 1
SV-logo SV 1
V-logo V 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!