Enebakk kommune

Enebakk kommune ligger tre mil sørøst for Oslo. Vi er en landbrukskommune med Oslo, Ski, Spydeberg, Hobøl, Lørenskog og Rælingen som nærmeste naboer. Enebakk har en gammel inndeling i Fjerdinger. De opprinnelig seks Fjerdingene er i dag blitt til tre kretser, Flateby, Kirkebygda og Ytre Enebakk.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Kjersti Øiseth rådmann
Leder email Kjersti Øiseth rådmann
Økonomi email Bujar Shala økonomisjef
IT email Øyeren IKT
Adm./Org./Personal email Dag Møkleby HR-sjef
Teknisk email Tore Hauger kommunalsjef leder Teknisk avdeling (TEK)
Innkjøp email Roger Thompson
Revisjon (ekstern) email Follo Distriktsrevisjon
Ordfører email Øystein Slette ordfører
Varaordfører email Hans Kristian Solberg
Kommunalsjef email Per Sandvik Kommunalsjef kultur og oppvekst
Kommunalsjef email Tore Hauger kommunalsjef leder Teknisk avdeling (TEK)
Kommunalsjef email Kenneth Andre Johannessen kommunalsjef helse og omsorg
Kommunelege email Torgeir Landvik Kommunelege I
Kultur/miljø email Per Sandvik Kommunalsjef kultur og oppvekst
Skole/barnehage/oppvekst email Per Sandvik Kommunalsjef kultur og oppvekst
Adm.utvalg email Øystein Slette ordfører
 

Demografi

Areal 233 km²
Antall innbyggere 10760
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
H-logo H 6
FrP-logo FrP 5
SP-logo SP 4
SV-logo SV 1
MDG 1
KrF-logo KrF 1
V-logo V 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 590 376 -6,4% 630 554 -4,2% 657 951
Herav rammetilskudd 226 827 -5,4% 239 883 -7,7% 259 858
Sum driftsutgifter 570 574 -7,7% 618 027 -4,0% 644 094
Driftsresultat 19 802 37,6% 14 392 -17,3% 17 404
Sum ekst. Finansinntekter 12 918 36,0% 9 501 -3,3% 9 830
Sum ekst. Finanskostnader 37 716 11,6% 33 795 6,7% 31 682
Netto driftsresultat 11 967 15,6% 10 354 -42,6% 18 044
Sum avsetninger 28 219 2,8% 27 454 38,4% 19 843
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 4 641 -56,5% 10 669 -51,4% 21 964
Sum utgifter 52 556 -5,2% 55 410 -66,4% 165 120
Finanseringsbehov 72 246 -2,2% 73 837 -59,7% 183 140
Sum finansiering 68 705 -6,9% 73 833 -59,6% 182 885

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 300 551 6,6% 281 974 6,2% 265 525
Sum anleggsmidler 1 080 884 -7,1% 1 163 977 -14,0% 1 353 961
Sum kortsiktig gjeld 69 935 -16,0% 83 237 0,2% 83 065
Sum langsiktig gjeld 1 120 015 -4,9% 1 177 162 -10,6% 1 316 481
Bokført egenkapital 188 794 1,7% 185 548 -15,6% 219 944
Sum eiendeler 1 381 435 -4,5% 1 445 951 -10,7% 1 619 486
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
FrP-logo FrP 2
AP-logo AP 2
H-logo H 2
KrF-logo KrF 1
MDG 1
SP-logo SP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!