Enebakk kommune

Enebakk kommune ligger tre mil sørøst for Oslo. Vi er en landbrukskommune med Oslo, Ski, Spydeberg, Hobøl, Lørenskog og Rælingen som nærmeste naboer. Enebakk har en gammel inndeling i Fjerdinger. De opprinnelig seks Fjerdingene er i dag blitt til tre kretser, Flateby, Kirkebygda og Ytre Enebakk.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Kjersti Øiseth rådmann
Leder email Kjersti Øiseth rådmann
Økonomi email Bujar Shala økonomisjef
IT email Øyeren IKT
Adm./Org./Personal email Dag Møkleby HR-sjef
Teknisk email Tore Hauger kommunalsjef leder Teknisk avdeling (TEK)
Innkjøp email Roger Thompson
Revisjon (ekstern) email Follo Distriktsrevisjon
Ordfører email Øystein Slette ordfører
Varaordfører email Hans Kristian Solberg
Kommunalsjef email Kenneth Andre Johannessen kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef email Per Sandvik Kommunalsjef kultur og oppvekst
Kommunalsjef email Tore Hauger kommunalsjef leder Teknisk avdeling (TEK)
Kommunelege email Torgeir Landvik Kommunelege I
Kultur/miljø email Per Sandvik Kommunalsjef kultur og oppvekst
Skole/barnehage/oppvekst email Per Sandvik Kommunalsjef kultur og oppvekst
Adm.utvalg email Øystein Slette ordfører
 

Demografi

Antall innbyggere 10760
Areal 233 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
H-logo H 6
FrP-logo FrP 5
SP-logo SP 4
SV-logo SV 1
MDG 1
KrF-logo KrF 1
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
FrP-logo FrP 2
H-logo H 2
MDG 1
KrF-logo KrF 1
SP-logo SP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!