Lørenskog kommune

Lørenskog er en innenlandskommune i Akershus. Lørenskog er landlig med kort avstand til Oslo.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ragnar Christoffersen rådmann
Økonomi email Grete Olsen Østereng økonomidirektør
IT email Sidsel Nordhagen teknologidirektør
Adm./Org./Personal email Jan-Bendix Byhring organisasjonsdirektør
Teknisk email Knut Edvard Helland kommunaldirektør teknisk
Informasjon/Samfunn email Gard Haglund kommunikasjonssjef
Innkjøp email Marianne Sætra seksjonsleder innkjøp
Ordfører email Ragnhild Bergheim ordfører
Varaordfører email Ernst-Modest Herdieckerhoff varaordfører
Formannskapssekretær email Anne Grete Svanstrøm formannskapssekretær
Kommunelege email Randi Mjøen kommuneoverlege
Skole/barnehage/oppvekst email Dagfinn Cock kommunaldirektør Oppvekst og utdanning
Kultur/miljø email Nina Kongtorp kommunaldirektør Kultur
Helse/omsorg/sosial email Gry Røste kommunaldirektør Helse og omsorg
Brann og beredskap email Jan Gaute Bjerke brann- og redningssjef
Kommunekasserer email Susanne Kristoffersen kemner
 

Demografi

Antall innbyggere 38279
Areal 71 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 21
H-logo H 14
FrP-logo FrP 5
MDG 2
V-logo V 2
BL-logo BL 1
KrF-logo KrF 1
SV-logo SV 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
H-logo H 3
BL-logo BL 1
MDG 1
SV-logo SV 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!