Lørenskog kommune

Lørenskog er en innenlandskommune i Akershus. Lørenskog er landlig med kort avstand til Oslo.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ragnar Christoffersen rådmann
Økonomi email Grete Olsen Østereng økonomidirektør
IT email Sidsel Nordhagen teknologidirektør
Adm./Org./Personal email Jan-Bendix Byhring organisasjonsdirektør
Teknisk email Knut Edvard Helland kommunaldirektør teknisk
Informasjon/Samfunn email Gard Haglund kommunikasjonssjef
Innkjøp email Marianne Sætra seksjonsleder innkjøp
Ordfører email Ragnhild Bergheim ordfører
Varaordfører email Ernst-Modest Herdieckerhoff varaordfører
Formannskapssekretær email Anne Grete Svanstrøm formannskapssekretær
Kommunelege email Randi Mjøen kommuneoverlege
Helse/omsorg/sosial email Gry Røste kommunaldirektør Helse og omsorg
Skole/barnehage/oppvekst email Dagfinn Cock kommunaldirektør Oppvekst og utdanning
Kultur/miljø email Nina Kongtorp kommunaldirektør Kultur
Landbruk email Knut Samseth landbrukssjef
Brann og beredskap email Jan Gaute Bjerke brannsjef
Kommunekasserer email Susanne Kristoffersen kemner
 

Demografi

Antall innbyggere 35100
Areal 71 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 21
H-logo H 14
FrP-logo FrP 5
V-logo V 2
MDG 2
BL-logo BL 1
KrF-logo KrF 1
SV-logo SV 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
H-logo H 3
SV-logo SV 1
BL-logo BL 1
MDG 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!