Lørenskog kommune

Lørenskog er en innenlandskommune i Akershus. Lørenskog er landlig med kort avstand til Oslo.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ragnar Christoffersen rådmann
Økonomi email Grete Olsen Østereng økonomidirektør
IT email Sidsel Nordhagen teknologidirektør
Adm./Org./Personal email Jan-Bendix Byhring organisasjonsdirektør
Teknisk email Knut Edvard Helland kommunaldirektør teknisk
Informasjon/Samfunn email Gard Haglund kommunikasjonssjef
Innkjøp email Marianne Sætra seksjonsleder innkjøp
Ordfører email Ragnhild Bergheim ordfører
Varaordfører email Ernst-Modest Herdieckerhoff varaordfører
Formannskapssekretær email Anne Grete Svanstrøm formannskapssekretær
Kommunelege email Randi Mjøen kommuneoverlege
Skole/barnehage/oppvekst email Dagfinn Cock kommunaldirektør Oppvekst og utdanning
Helse/omsorg/sosial email Gry Røste kommunaldirektør Helse og omsorg
Kultur/miljø email Nina Kongtorp kommunaldirektør Kultur
Landbruk email Knut Samseth landbrukssjef
Brann og beredskap email Jan Gaute Bjerke brannsjef
Kommunekasserer email Susanne Kristoffersen kemner
 

Demografi

Areal 71 km²
Antall innbyggere 35100
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 21
H-logo H 14
FrP-logo FrP 5
MDG 2
V-logo V 2
SV-logo SV 1
KrF-logo KrF 1
BL-logo BL 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 2 085 813 -6,1% 2 221 256 -2,4% 2 276 793
Herav rammetilskudd 553 247 -0,9% 558 326 -7,7% 604 655
Sum driftsutgifter 2 051 924 -4,0% 2 136 535 -2,4% 2 188 456
Driftsresultat 33 889 -58,7% 82 080 -49,7% 163 254
Sum ekst. Finansinntekter 53 770 -4,5% 56 304 27,8% 44 060
Sum ekst. Finanskostnader 210 481 -3,0% 216 902 -1,0% 219 113
Netto driftsresultat 36 312 -66,0% 106 923
Sum avsetninger 79 758 76,6% 45 165 -66,2% 133 604
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 161 895 212,8% 51 756 -41,2% 88 089
Sum utgifter 307 030 38,7% 221 383 26,8% 174 654
Finanseringsbehov 207 829 -16,7% 249 588 38,5% 180 257
Sum finansiering 207 620 -16,8% 249 592 38,6% 180 145

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 991 358 18,6% 835 629 -8,0% 908 197
Sum anleggsmidler 5 730 305 -5,5% 6 064 410 -3,4% 6 279 241
Sum kortsiktig gjeld 466 292 11,9% 416 749 -18,0% 508 323
Sum langsiktig gjeld 5 305 401 -7,8% 5 753 242 0,6% 5 721 557
Bokført egenkapital 941 881 29,0% 730 043 -23,8% 957 560
Sum eiendeler 6 721 663 -2,6% 6 900 039 -4,0% 7 187 438
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
H-logo H 3
BL-logo BL 1
SV-logo SV 1
MDG 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!