Vestby Kommune - Norges Kommunekalender

Vestby Kommune

Vestby kommune ligger ved Oslofjorden helt syd i Follo og har 17446 innbyggere. Kommunen er en offensiv nærings- og bosettingskommune og er i sterk vekst. E6 og jernbanen går gjennom kommunen og det er 30 minutter med bil og tog til Oslo. Rådhuset ligger i Vestby sentrum, Vestby kommune har et godt utbygd tjenestetilbud, gode oppvekst- og levekår, og et mangfoldig og rikt kulturliv. Med flotte turmuligheter i skog og mark, en vakker kystlinje, frodige kulturlandskap og hyggelige bomiljøer, kan vi tilby våre innbyggere de beste vilkår for et aktivt og godt liv, både sommer og vinter.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Sjur Authen rådmann
Leder email Sjur Authen rådmann
Økonomi email Mikal Johansen økonomisjef
Adm./Org./Personal email Rune Sletner personal og organisasjonssjef
Ordfører email Tom Anders Ludvigsen (Ap) ordfører
Varaordfører email Eirin Bolle (BL) varaordfører
Formannskapssekretær email Elin Tokerød sekretær
Kommunalteknikk email Sverre Gjølstad resultatområdeleder kommunalteknikk
Kommunelege email Maren Mangersnes kommuneoverlege
Skole/barnehage/oppvekst email Trine Løvsjø resultatområdeleder barnehage
Helse/omsorg/sosial email Benedikte Selsing resultatområdeleder helse og barnevern
Helse/omsorg/sosial email Bente Authen resultatområdeleder sykehjem
Helse/omsorg/sosial email Trine Dreyer resultatområdeleder rehabilitering
Servicetorg email Kristina Forslund leder servicekontor/Web redaktør
Skole/barnehage/oppvekst email Sverre Korslund resultatområdeleder skoler
Helse/omsorg/sosial email Hanne Marthinussen resultatområdeleder hjemmetjenesten
Kultur/miljø email Ronny Fostervold Johansen resultatområdeleder kultur
Bygg/vedlikehold email Jack Hatlen resultatområdeleder plan, bygg, geodata
Eiendom email Jannecke Wold resultatområdeleder eiendom
Brann og beredskap email Rune Sletner personal og organisasjonssjef
 

Demografi

Antall innbyggere 17486
Areal 133 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 12
H-logo H 7
BL-logo BL 4
FrP-logo FrP 4
MDG 2
SV-logo SV 2
SP-logo SP 2
KrF-logo KrF 1
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
H-logo H 1
FrP-logo FrP 1
SP-logo SP 1
MDG 1
V-logo V 1
BL-logo BL 1
SV-logo SV 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!