Vestby kommune

Vestby kommune ligger ved Oslofjorden helt syd i Follo og har 17048 innbyggere. Kommunen er en offensiv nærings- og bosettingskommune og er i sterk vekst. E6 og jernbanen går gjennom kommunen og det er 30 minutter med bil og tog til Oslo. Rådhuset ligger i Vestby sentrum, Vestby kommune har et godt utbygd tjenestetilbud, gode oppvekst- og levekår, og et mangfoldig og rikt kulturliv. Med flotte turmuligheter i skog og mark, en vakker kystlinje, frodige kulturlandskap og hyggelige bomiljøer, kan vi tilby våre innbyggere de beste vilkår for et aktivt og godt liv, både sommer og vinter.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Sjur Authen rådmann
Økonomi email Mikal Johansen økonomisjef
Adm./Org./Personal email Rune Sletner personal og organisasjonssjef
Teknisk email Jack Hatlen resultatområdeleder plan, bygg, geodata
Ordfører email Tom Anders Ludvigsen (Ap) ordfører
Varaordfører email Eirin Bolle (BL) varaordfører
Formannskapssekretær email Elin Tokerød sekretær
Kommunalteknikk email Sverre Gjølstad resultatområdeleder kommunalteknikk
Kommunelege email Morten Laudal kommuneoverlege
Skole/barnehage/oppvekst email Trine Løvsjø resultatområdeleder barnehage
Helse/omsorg/sosial email Benedikte Selsing resultatområdeleder helse og barnevern
Kultur/miljø email Ronny Fostervold Johansen resultatområdeleder kultur
Helse/omsorg/sosial email Torhild Kongshaug resultatområdeleder sykehjem
Servicetorg email Kristina Forslund leder servicekontor/Web redaktør
Skole/barnehage/oppvekst email Sverre Korslund resultatområdeleder skoler
Helse/omsorg/sosial email Trine Dreyer resultatområdeleder rehabilitering
Helse/omsorg/sosial email Hanne Marthinussen resultatområdeleder hjemmetjenesten
Eiendom email Jannecke Wold resultatområdeleder eiendom
Brann og beredskap email Rune Sletner personal og organisasjonssjef
 

Demografi

Antall innbyggere 17048
Areal 133 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 12
H-logo H 7
BL-logo BL 4
FrP-logo FrP 4
MDG 2
SV-logo SV 2
SP-logo SP 2
KrF-logo KrF 1
V-logo V 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 880 591 -9,8% 976 194 -3,3% 1 009 772
Herav rammetilskudd 296 986 -7,2% 319 907 -7,6% 346 040
Sum driftsutgifter 833 408 -8,0% 905 814 -6,5% 968 618
Driftsresultat 47 183 -36,7% 74 513 56,2% 47 697
Sum ekst. Finansinntekter 15 823 -12,0% 17 973 5,8% 16 982
Sum ekst. Finanskostnader 57 178 -10,8% 64 125 -7,0% 68 928
Netto driftsresultat 45 900 -43,0% 80 506 55,8% 51 675
Sum avsetninger 44 283 -50,0% 88 548 45,3% 60 930
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 17 410 -50,5% 35 202 -56,1% 80 170
Sum utgifter 82 323 -57,9% 195 393 -28,9% 274 964
Finanseringsbehov 86 762 -52,4% 182 270 -19,3% 225 908
Sum finansiering 86 738 -52,4% 182 272 -19,3% 225 903

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 547 098 -7,4% 590 925 -18,0% 720 432
Sum anleggsmidler 2 204 175 -7,0% 2 370 423 -11,4% 2 675 331
Sum kortsiktig gjeld 145 762 3,5% 140 789 -4,5% 147 437
Sum langsiktig gjeld 1 968 943 -8,2% 2 144 135 -13,6% 2 482 007
Bokført egenkapital 636 567 -5,9% 676 428 -11,7% 766 319
Sum eiendeler 2 751 273 -7,1% 2 961 348 -12,8% 3 395 763
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
V-logo V 1
SV-logo SV 1
BL-logo BL 1
MDG 1
H-logo H 1
SP-logo SP 1
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!