Nord-Odal kommune - Norges Kommunekalender

Nord-Odal kommune

Nord-Odal er en kommune i Hedmark. De dominerende næringene er jordbruk og skogbruk.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Runar Kristiansen rådmann
Ass. rådmann email Trine J. Hansen Ass.rådmann
Leder email Runar Kristiansen rådmann
Økonomi email Kari Gunnarsrud leder Odal økonomikontor
Teknisk email Ellisiv Hovig leder eiendom og samfunn
Revisjon (intern) email Rolf Berg revisor
Revisjon (ekstern) email Hedmark Revisjon IKS
Ordfører email Lise Selnes (Ap) ordfører
Varaordfører email Ragnhild Haagenrud Moen (Sp) varaordfører
Skole/barnehage/oppvekst email Gro Irene Holt leder oppvekst og kultur
Servicetorg email Kari Brunæs leder servicekontoret
Helse/omsorg/sosial email Randi Standerholen leder helse og omsorg
Landbruk email Øyvind Juliussen skogbrukssjef
Brann og beredskap email Steinar Saugnes brannsjef
 

Demografi

Antall innbyggere 5070
Areal 508 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 10
SP-logo SP 9
H-logo H 2
FrP-logo FrP 2
SV-logo SV 2
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
SV-logo SV 1
H-logo H 1
SP-logo SP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!