Gjøvik kommune - Norges Kommunekalender

Gjøvik kommune

Med sin 150- årige historie, sin unike beliggenhet ved landets største innsjø, og nå med sine 30.000 innbyggere, har Gjøvik tatt posisjonen som " motor for vekst og utvikling" for hele regionen. Vekst og samfunnsutvikling skal omfatte hele kommunen, både bygd og by. Kommunen er regionsenter for Gjøvikregionen, som har om lag 70.000 innbyggere og utgjør den mest folkerike delen av Oppland fylke. På Gjøvik finner en alle slags kvaliteter, fra det urbane sentrum til de levende og vitale bygdene som omkranser selve bykjernen. Et effektivt og trivelig handelssentrum, fylt med aktiviteter og opplevelser, er omgitt av varierte bolig- og turområder. I de senere årene er det også lagt til rette for økt bosetting i selve bykjernen ved at nye boligkomplekser er bygget.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Magnus Mathisen rådmann
Leder email Magnus Mathisen rådmann
Ordfører email Bjørn Iddberg ordfører
Varaordfører email Finn Olav Rolijordet varaordfører
Kommunalsjef email Per Rognerud kommunalsjef samfunnsutvikling
Kommunalsjef email Heidi Koxvig Hagebakken helse og omsorg
Kommunalsjef email Anne Margrethe Lund kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef email Marit Lium Dalborg administrasjon, forvaltning og teknisk drift
Helse/omsorg/sosial email Reidun Karlsen NAV -leder
Kontaktperson email Bjørn Iddberg ordfører
 

Demografi

Antall innbyggere 30456
Areal 681 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 19
H-logo H 9
SP-logo SP 5
V-logo V 2
KrF-logo KrF 2
FrP-logo FrP 2
PP-logo PP 2
Rødt-logo Rødt 2
SV-logo SV 1
MDG 1
 

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!