Jevnaker kommune - Norges Kommunekalender

Jevnaker kommune

Jevnaker kommune i Oppland ligger i sørenden av Randsfjorden. Kommune rommer både store skogsområder og industri- og serviceområder.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email May-Britt Nordli rådmann
Leder email May-Britt Nordli rådmann
Øvrig ledelse email Ingeborg Sandbakken kommunalt råd for funksjonshemmede
Øvrig ledelse email Arne Dahlen leder eldreråd
Økonomi email Liv Astrid Snellingen økonomisjef
IT email Hans Petter Grongstad IT-konsulent
Innkjøp email Mette Lerud Lundberg innkjøps koordinator
Revisjon (ekstern) email Innlandet Revisjon
Ordfører email Lars Magnussen ordfører
Varaordfører email Trine Lise Olimb varaordfører
Formannskapssekretær email May-Britt Mayer Johnsen formannskapssekr
Kommunalsjef email Hans Tollef Solberg kommunalsjef plan og samfunn
Kommunalsjef email Berthe Cecilie Bjørnstad kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef email Cecilie P. Øyen kommunalsjef helse og omsorg
Kommunelege email Bjarne Oure kommunelege
Servicetorg email Ragnhild Collet-Hanssen leder sentral stab
Biblioteksjef email Guro Skretteberg biblioteksjef
Brann og beredskap email Tonny Jensen brann og beredskapssjef
 

Demografi

Antall innbyggere 6854
Areal 225 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
H-logo H 3
SV-logo SV 3
SP-logo SP 2
FrP-logo FrP 2
MDG 1
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste AP/SV 4
Fellesliste SP/MDG 2
Fellesliste FRP/H 2

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!