Jevnaker kommune

Jevnaker kommune i Oppland ligger i sørenden av Randsfjorden. Kommune rommer både store skogsområder og industri- og serviceområder.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email May-Britt Nordli rådmann
Leder email May-Britt Nordli rådmann
Øvrig ledelse email Arne Dahlen leder eldreråd
Øvrig ledelse email Ingeborg Sandbakken kommunalt råd for funksjonshemmede
Økonomi email Liv Astrid Snellingen økonomisjef
IT email Hans Petter Grongstad IT-konsulent
Innkjøp email Steinar Elnes innkljøpskoordinator
Revisjon (ekstern) email Innlandet Revisjon
Ordfører email Lars Magnussen ordfører
Varaordfører email Trine Lise Olsson varaordfører
Formannskapssekretær email May-Britt Mayer Johnsen formannskapssekr
Kommunalsjef email Berthe Cecilie Bjørnstad kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef email Ragnhild Collet-Hanssen Sentral stab
Kommunalsjef email Cecilie P. Øyen kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef email Ragnhild Collet-Hanssen leder sentral stab
Kommunalsjef email Hans Tollef Solberg kommunalsjef plan og samfunn
Kommunelege email Bjarne Oure kommunelege
Servicetorg email Ragnhild Collet-Hanssen Sentral stab
Servicetorg email Ragnhild Collet-Hanssen leder sentral stab
Biblioteksjef email Tina Hallkinrud
Brann og beredskap email Tonny Jensen brann- og beredskapssjef
 

Demografi

Areal 225 km²
Antall innbyggere 6696
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
H-logo H 3
SV-logo SV 3
SP-logo SP 2
FrP-logo FrP 2
MDG 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 392 186 -2,6% 402 695 -4,3% 420 996
Herav rammetilskudd 164 600 -3,9% 171 210 -5,1% 180 480
Sum driftsutgifter 387 472 -3,7% 402 536 -4,9% 423 099
Driftsresultat 4 714 10 147,8% 46
Sum ekst. Finansinntekter 3 797 87,0% 2 030 -19,1% 2 509
Sum ekst. Finanskostnader 20 719 6,6% 19 434 -0,0% 19 436
Netto driftsresultat 8 960 47,8% 6 062 8,0% 5 611
Sum avsetninger 19 544 1,4% 19 282 52,8% 12 620
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 15 528 5 940
Sum utgifter 79 434 74,3% 45 561 124,9% 20 254
Finanseringsbehov 71 499 51,2% 47 274 160,1% 18 178
Sum finansiering 71 281 50,8% 47 273 191,9% 16 196

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 97 248 -14,5% 113 748 -10,2% 126 738
Sum anleggsmidler 940 713 -5,3% 993 297 -3,2% 1 026 235
Sum kortsiktig gjeld 25 566 -53,1% 54 472 -5,8% 57 826
Sum langsiktig gjeld 823 267 -7,4% 889 510 -5,1% 936 939
Bokført egenkapital 189 132 16,0% 163 063 3,1% 158 213
Sum eiendeler 1 037 961 -6,2% 1 107 045 -4,0% 1 152 973
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste AP/SV 4
Fellesliste FRP/H 2
Fellesliste SP/MDG 2

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!