Øyer kommune

Den beste kommunen å bo i. Øyer kommune er en reiselivskommune med fokus på turisme og landbruk. Øyer har egentlig det meste. Et flott fjell som er lett tilgjengelig. Vinterstid er det mange fine oppkjørte løyper. Her finnes også Hafjell alpinanlegg, Vi har Lågen som er en meget fiskerik elv. I nærheten finner man også Lilleputthammer og Hunderfossen familiepark.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ådne Bakke rådmann
Økonomi email Anne H. Jorde konst. leder HR- og økonomi
IT email Ikomm IKS EDB-ansv.
Adm./Org./Personal email Anne H. Jorde konst. leder HR- og økonomi
Revisjon (ekstern) email Innlandet Revisjon IKS
Ordfører email Brit Kramprud Lundgård ordfører
Varaordfører email Mari Botterud varaordfører
Formannskapssekretær email Laila Odden formannskapssekretær
Kommunalteknikk email Annikken Reitan Borgestrand konst sektorleder plan og utvikling
Helse/omsorg/sosial email Mike Gørtz sektorleder helse og omsorg
Helse/omsorg/sosial email Gerd Hvoslef sektorleder familie og inkludering
Skole/barnehage/oppvekst email Bjarne Nyrud sektorleder oppvekst
Kultur/miljø email Frode Fossbakken sektorleder kultur og fritid
Brann og beredskap email Øyer/Lillehammer Brannvesen
 

Demografi

Antall innbyggere 5082
Areal 640 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 10
SP-logo SP 8
H-logo H 4
SV-logo SV 1
KrF-logo KrF 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 391 974 -6,9% 421 128 2,0% 412 939
Herav rammetilskudd 128 024 -1,7% 130 200 0,4% 129 706
Sum driftsutgifter 383 735 -4,4% 401 282 -1,4% 407 033
Driftsresultat 8 239 -55,0% 18 307 401,7% 3 649
Sum ekst. Finansinntekter 17 772 14,5% 15 526 -3,6% 16 099
Sum ekst. Finanskostnader 28 998 -4,4% 30 330 -14,9% 35 621
Netto driftsresultat 14 589 -31,3% 21 248 310,7% 5 174
Sum avsetninger 28 670 -2,7% 29 456 186,1% 10 297
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 4 473 -71,8% 15 850 26,1% 12 574
Sum utgifter 87 047 -30,4% 125 036 44,5% 86 516
Finanseringsbehov 91 445 -43,6% 162 266 98,1% 81 912
Sum finansiering 91 441 -43,6% 162 265 98,1% 81 915

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 130 527 1,0% 129 213 -10,3% 144 079
Sum anleggsmidler 936 904 -13,2% 1 079 237 -7,4% 1 165 789
Sum kortsiktig gjeld 77 271 7,0% 72 205 12,0% 64 457
Sum langsiktig gjeld 745 383 -14,6% 873 250 -10,1% 971 306
Bokført egenkapital 244 771 -6,6% 262 123 -4,0% 272 954
Sum eiendeler 1 067 431 -11,7% 1 208 450 -7,7% 1 309 868
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
H-logo H 2
SP-logo SP 2
SV-logo SV 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!