Gol Kommune - Norges Kommunekalender

Gol Kommune

Gol kommune i Hallingdal er en reiselivskommune, og har også stort fokus på jordbruk. Gol grenser til Nes, Ål, Hemsedal og Nord- og Sør-Aurdal.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Hege Mørk rådmann
Leder email Hege Mørk rådmann
Nestleder email Svein Eide kommunalsjef samfunn og utvikling
Økonomi email Elin Pedersen økonomisjef
IT email Erling Torkelsgard avdelingsleiar
Adm./Org./Personal email Tonje B. Kopstad avdelingsleiar løn-/personal
Revisjon (ekstern) email Åge Sandsengen distriktsrevisor Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Heidi Granli ordførar
Varaordfører email Helge Anders Feet varaordførar
Kommunalsjef email Svein Eide kommunalsjef samfunn og utvikling
Kommunalsjef email Hallvor Lilleslett kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunalteknikk email Staffan Landsmann-Wiwe avdelingsleiar kommunalteknisk
Kommunalsjef email Aud Torill Sæbø kommunalsjef helse og omsorg
Helse/omsorg/sosial email Bjørn Skjelseth Nav Gol
Helse/omsorg/sosial email Linda M. Anderssen institusjonstenester områdeleiar Skogly og Ada
Kultur/miljø email Gunhild Gåsvik rektor kultuskulen
Helse/omsorg/sosial email Velin Eikrehagen institusjonstenester områdeleiar Fagertun og Heimbu
Skole/barnehage/oppvekst email Ellen Wang Fredriksen rektor Gol skule
Skole/barnehage/oppvekst email Britt Vikane rektor læringssenteret
Skole/barnehage/oppvekst email Wenche E. Olsen avdelingsleiar barnehage
Servicetorg email Mona Hagen avdelingsleiar
Landbruk email Petter Owesen avdelingsleiar
Utvikling email Hanne Cecilie Nes avd leiar utbygging
Politisk sekretær email Mona Hagen avdelingsleiar
 

Demografi

Antall innbyggere 4566
Areal 533 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 7
H-logo H 5
SP-logo SP 3
V-logo V 2
FrP-logo FrP 2
SV-logo SV 1
KrF-logo KrF 1
 

Formannskapet

Representanter
H-logo H 2
AP-logo AP 2
SP-logo SP 1
FrP-logo FrP 1
V-logo V 1
SV-logo SV 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!