Gol kommune

Gol kommune i Hallingdal er en reiselivskommune, og har også stort fokus på jordbruk. Gol grenser til Nes, Ål, Hemsedal og Nord- og Sør-Aurdal.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Hege Mørk rådmann
Rådmann email Hege Mørk rådmann
Ass. rådmann email Svein Eide Kommunalsjef samfunn og utvikling
Leder email Hege Mørk rådmann
Leder email Hege Mørk rådmann
Økonomi email Arne Fredriksen økonomisjef
IT email Erling Torkelsgard Avdelingsleiar
Adm./Org./Personal email Helene Holand avd.leiar løn-/personal
Teknisk email Hanne Cecilie Nes avd leiar utbygging
Revisjon (ekstern) email Åge Sandsengen distriktsrevisor Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Heidi Granli ordførar
Varaordfører email Helge Anders Feet varaordførar
Kommunalsjef email Aud Torill Sæbø Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef email Svein Eide Kommunalsjef samfunn og utvikling
Skole/barnehage/oppvekst email Wenche E. Olsen avd leiar barnehage
Kultur/miljø email Gunhild Gåsvik avdelingsleiar kultur
Helse/omsorg/sosial email Bjørn Skjelseth Nav Gol
Servicetorg email Mona Hagen
Skole/barnehage/oppvekst email Hallvor Lilleslett Kommunalsjef oppvekst og kultur
Helse/omsorg/sosial email Aud Torill Sæbø Kommunalsjef helse og omsorg
Landbruk email Petter Owesen avd leiar
Politisk sekretær email Mona Hagen
Kontaktperson email Hallvor Lilleslett Kommunalsjef oppvekst og kultur
 

Demografi

Antall innbyggere 4612
Areal 533 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 7
H-logo H 5
SP-logo SP 3
V-logo V 2
FrP-logo FrP 2
SV-logo SV 1
KrF-logo KrF 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
H-logo H 2
SP-logo SP 1
FrP-logo FrP 1
V-logo V 1
SV-logo SV 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!