Gol kommune

Gol kommune i Hallingdal er en reiselivskommune, og har også stort fokus på jordbruk. Gol grenser til Nes, Ål, Hemsedal og Nord- og Sør-Aurdal.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Hege Mørk rådmann
Rådmann email Hege Mørk rådmann
Ass. rådmann email Svein Eide Kommunalsjef samfunn og utvikling
Leder email Hege Mørk rådmann
Leder email Hege Mørk rådmann
Økonomi email Arne Fredriksen økonomisjef
IT email Erling Torkelsgard Avdelingsleiar
Adm./Org./Personal email Helene Holand avd.leiar løn-/personal
Teknisk email Hanne Cecilie Nes avd leiar utbygging
Revisjon (ekstern) email Åge Sandsengen distriktsrevisor Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Heidi Granli ordførar
Varaordfører email Helge Anders Feet varaordførar
Kommunalsjef email Svein Eide Kommunalsjef samfunn og utvikling
Kommunalsjef email Aud Torill Sæbø Kommunalsjef helse og omsorg
Helse/omsorg/sosial email Aud Torill Sæbø Kommunalsjef helse og omsorg
Skole/barnehage/oppvekst email Wenche E. Olsen avd leiar barnehage
Servicetorg email Mona Hagen
Helse/omsorg/sosial email Bjørn Skjelseth Nav Gol
Skole/barnehage/oppvekst email Hallvor Lilleslett Kommunalsjef oppvekst og kultur
Kultur/miljø email Gunhild Gåsvik avdelingsleiar kultur
Landbruk email Petter Owesen avd leiar
Politisk sekretær email Mona Hagen
Kontaktperson email Hallvor Lilleslett Kommunalsjef oppvekst og kultur
 

Demografi

Antall innbyggere 4612
Areal 533 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 7
H-logo H 5
SP-logo SP 3
FrP-logo FrP 2
V-logo V 2
SV-logo SV 1
KrF-logo KrF 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 386 559 -9,6% 427 827 -7,0% 459 956
Herav rammetilskudd 121 806 -3,0% 125 557 -5,0% 132 168
Sum driftsutgifter 376 156 -13,2% 433 241 -3,5% 448 761
Driftsresultat 10 403 12 087
Sum ekst. Finansinntekter 3 678 2,2% 3 599 -31,6% 5 261
Sum ekst. Finanskostnader 13 037 -4,7% 13 685 -15,8% 16 255
Netto driftsresultat 10 479 12 236
Sum avsetninger 11 270 -54,9% 25 000 136,8% 10 557
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 645 -59,7% 1 601 -84,3% 10 206
Sum utgifter 13 258 34,4% 9 868 -77,9% 44 727
Finanseringsbehov 16 481 20,4% 13 689 -66,6% 40 945
Sum finansiering 16 988 26,3% 13 448 -68,3% 42 377

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 175 915 -4,6% 184 406 -18,9% 227 369
Sum anleggsmidler 634 027 -5,2% 668 535 -5,2% 705 484
Sum kortsiktig gjeld 80 582 -8,6% 88 194 57,4% 56 041
Sum langsiktig gjeld 547 641 -9,6% 606 038 -13,1% 697 133
Bokført egenkapital 181 721 14,5% 158 719 -11,7% 179 681
Sum eiendeler 809 942 -5,0% 852 941 -8,6% 932 853
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
H-logo H 2
AP-logo AP 2
SV-logo SV 1
V-logo V 1
SP-logo SP 1
KrF-logo KrF 1
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!