Krødsherad kommune - Norges Kommunekalender

Krødsherad kommune

Krødsherad ligger vakkert til ved foten av Norefjell midt i Buskerud fylke. Vi har mye å by på av vakker natur, et rikt friluftsliv, allsidig næringsliv, flere frivillige lag og foreninger for store og små, et godt utbygd bredbåndsnett, full barnehagedekning, flotte boområder og tomter, kort vei til Hønefoss, Drammen, Kongsberg og Oslo.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Stig Rune Kroken rådmann
Leder email Stig Rune Kroken rådmann
Økonomi email Anne Jokerud økonomisjef
Adm./Org./Personal email Anne Magnus leder service og administrasjon
Teknisk email Roy Andre Midtgård leder teknisk drift og utbygging
Informasjon/Samfunn email Hans Ole Wærsted leder Samfunn og næringsutvikling
Revisjon (ekstern) email Buskerud Kommunerevisjon ansvarlig revisor
Ordfører email Knut Martin Glesne (BL) ordffører
Varaordfører email Andreas Kagaiavas Torp )H) varaordfører
Skole/barnehage/oppvekst email Børre Jensen leder oppvekst og kultur
Helse/omsorg/sosial email Anne Marit Tangen leder helse og omsorg
Helse/omsorg/sosial email Lars Thomasrud leder Nav Krødsherad
 

Demografi

Antall innbyggere 2212
Areal 375 km²
 

Kommunestyre

Representanter
BL-logo BL 7
AP-logo AP 6
H-logo H 4
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
BL-logo BL 2
H-logo H 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!