Krødsherad kommune

Krødsherad ligger vakkert til ved foten av Norefjell midt i Buskerud fylke. Vi har mye å by på av vakker natur, et rikt friluftsliv, allsidig næringsliv, flere frivillige lag og foreninger for store og små, et godt utbygd bredbåndsnett, full barnehagedekning, flotte boområder og tomter, kort vei til Hønefoss, Drammen, Kongsberg og Oslo.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Anita Larsen rådmann
Leder email Anita Larsen rådmann
Økonomi email Anne Jokerud service- og økonomileder
Teknisk email Roy Andre Midtgård sektorleder
Revisjon (ekstern) email Buskerud Kommunerevisjon ansvarlig revisor
Ordfører email Gustav Kalager ordfører
Varaordfører email Linda Aaskjær varaordfører
Helse/omsorg/sosial email Anne Marit Tangen sektorleder
Skole/barnehage/oppvekst email Geir Waaler sektorleder
 

Demografi

Areal 375 km²
Antall innbyggere 2200
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 9
BL-logo BL 5
H-logo H 2
V-logo V 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 161 412 -6,1% 171 946 -4,2% 179 475
Herav rammetilskudd 61 109 -2,2% 62 503 -6,8% 67 046
Sum driftsutgifter 158 586 -6,2% 168 990 -1,6% 171 675
Driftsresultat 2 826 -44,2% 5 065 40,5% 3 605
Sum ekst. Finansinntekter 5 577 20,6% 4 625 81,9% 2 542
Sum ekst. Finanskostnader 5 908 -5,1% 6 225 -10,6% 6 965
Netto driftsresultat 9 179 -11,6% 10 383 51,6% 6 847
Sum avsetninger 13 763 2,1% 13 483 119,7% 6 137
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 10 645 -6,9% 11 439 38,0% 8 290
Sum utgifter 14 262 -57,9% 33 837 54,0% 21 967
Finanseringsbehov 14 684 -44,6% 26 493 47,2% 17 993
Sum finansiering 14 683 -44,6% 26 493 47,2% 17 992

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 75 547 8,6% 69 552 -11,8% 78 828
Sum anleggsmidler 393 578 -9,5% 434 714 -6,4% 464 216
Sum kortsiktig gjeld 28 311 7,0% 26 450 -6,2% 28 206
Sum langsiktig gjeld 265 718 -9,0% 291 844 -8,4% 318 484
Bokført egenkapital 175 094 -5,8% 185 967 -5,3% 196 352
Sum eiendeler 469 125 -7,0% 504 266 -7,1% 543 044
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
BL-logo BL 1
H-logo H 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!