Tønsberg kommune

Tønsberg er Norges eldste by, regionsentrum og Vestfolds fylkeshovedstad. Byen ble grunnlagt i 871 og kan fortelle om sin dramatiske historie. I dag er byen et livskraftig og kulturelt sentrum. Tønsberg scorte høyest i 2014 av Vestfoldkommunene med 32.plass (blant alle landets 428 kommuner) når det gjelder arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og økonomi.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Geir Martin Viksand rådmann
Leder email Geir Martin Viksand rådmann
Økonomi email Jørn Erik Borge økonomisjef
Adm./Org./Personal email Aase Helland Volle HR/personalsjef
Informasjon/Samfunn email Jan Petter Bergan informasjonssjef
Revisjon (ekstern) email KPMG AS
Ordfører email Petter Berg ordfører
Varaordfører email Bent Moldvær varaordfører
Formannskapssekretær email Grete Vallumrød formannskapssekr.
Kommunalsjef email Jan R. Eide kommunaldirektør for teknisk
Kommunalsjef email Tove Hovland kommunaldirektør for helse og omsorg
Kommunalsjef email Pål Thalmann kommunaldirektør for oppvekst
 

Demografi

Areal 106 km²
Antall innbyggere 42707
 

Bystyre

Representanter
AP-logo AP 14
H-logo H 11
FrP-logo FrP 5
V-logo V 2
KrF-logo KrF 2
SV-logo SV 2
MDG 2
SP-logo SP 1
 

Forespørsler

Frist Tittel
31.03.2017 ANSKAFFELSE av Ishockeyvant i Tønsberg ishall
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 2 589 085 -5,8% 2 749 019 -2,6% 2 822 774
Herav rammetilskudd 846 788 -4,1% 883 290 -4,0% 920 497
Sum driftsutgifter 2 513 344 -6,7% 2 693 389 -4,0% 2 805 565
Driftsresultat 75 741 7,3% 70 609 162,7% 26 874
Sum ekst. Finansinntekter 63 770 254,5% 17 991 32,2% 13 606
Sum ekst. Finanskostnader 152 467 27,7% 119 394 -2,3% 122 153
Netto driftsresultat 76 074 -1,5% 77 257 126,7% 34 073
Sum avsetninger 95 015 10,0% 86 387 141,0% 35 849
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 78 211 -22,0% 100 216 -0,3% 100 542
Sum utgifter 396 825 47,0% 269 899 -8,0% 293 287
Finanseringsbehov 1 035 972 273,0% 277 754 0,0% 277 649
Sum finansiering 974 781 258,4% 271 947 0,3% 271 164

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 556 289 -10,7% 623 123 -5,6% 660 069
Sum anleggsmidler 5 655 480 -6,1% 6 024 081 -5,7% 6 388 220
Sum kortsiktig gjeld 396 324 -3,5% 410 618 2,6% 400 157
Sum langsiktig gjeld 4 652 217 -7,9% 5 048 900 -7,9% 5 481 058
Bokført egenkapital 1 163 329 -2,1% 1 187 688 1,8% 1 167 067
Sum eiendeler 6 211 769 -6,6% 6 647 204 -5,7% 7 048 289
Antall årsverk

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!