Bamble Kommune - Norges Kommunekalender

Bamble Kommune

Bamble er kommunen i Telemark med den lengste kyststripen; fra innerst i Voldsfjorden hvor den grenser til Skien, og til Fossingfjorden ved Kragerø; totalt ca.72 km. når man følger de mange bukter og nes. I tillegg fines det en rekke større og mindre øyer. I nord-vest grenser Bamble mot Drangedal kommune, hvor grensen i store trekk følger en gammel forkastning. Bambles landareal er ca. 300 km², av dette utgjør produktiv skogsmark ca. 208 km², og dyrket areal ca. 8 km². Dagens Bamble har sin utstrekning fra 1964 da de daværende kommunene Bamble, Langesund og Stathelle ble slått sammen. Det meste av bosettingen er konsentrert til Langesundshalvøya mellom Langesund og Stathelle, øvrige tettsteder er Herre, Valle og Feset.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang rådmann
Leder email Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang rådmann
Økonomi email Gunn Ellen Berg plan- og økonomistyring
Ordfører email Hallgeir Kjeldal ordfører
Varaordfører email Torstein Dahl varaordfører
Kommunalsjef email Birgit Sannes helse og omsorg
Kommunalsjef email Bjørg Rein kultur og oppvekst
Kommunalsjef email Leidulf Aakre teknikk og samfunnsutvikling
Kommunalsjef email Trond Gausnes skole og barnehage
Kommunalsjef email Øystein Polland adm. og org utvikling
 

Demografi

Antall innbyggere 14094
Areal 304 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 12
FrP-logo FrP 6
SP-logo SP 5
H-logo H 4
SV-logo SV 1
Rødt-logo Rødt 1
MDG 1
KrF-logo KrF 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
SP-logo SP 3
FrP-logo FrP 2
H-logo H 2
Rødt-logo Rødt 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!