Bygland kommune - Norges Kommunekalender
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Aasmund Lauvdal rådmann
Leder email Aasmund Lauvdal rådmann
Økonomi email Knut Olav Forgard stabsleiar økonomi og næring
Adm./Org./Personal email Valborg Attestog stabsleiar personal og administrasjon
Teknisk email Kjell Øyvind Berg tenesteleiar drift og forvaltning
Revisjon (ekstern) email Agder Kommunerevisjon IKS Distriksrevisjon
Ordfører email Leiv Rygg Langerak ordførar
Varaordfører email Vidar Frøysnes varaordførar
Formannskapssekretær email Jorunn S. Tveiten Arkivleiar
Kommunalteknikk email Kjell Lande Avdelingsingeniør
Kommunelege email Åsulv Horverak kommuneoverlege 1
Skole/barnehage/oppvekst email Gunnar O. Attestog tenesteleiar Bygland oppvekstsenter
Helse/omsorg/sosial email Kjersti Plathe tenesteleiar helse
Helse/omsorg/sosial email Leif Sigurd Helle folkehelsekoordinator
Helse/omsorg/sosial email Kåre Einar Larsen tenesteleiar pleie/omsorg-/leiar plan/utvikling
Kultur/miljø email Anne Fauske kulturleiar
Skole/barnehage/oppvekst email Katharina Skavoll tenesteleiar Byglandsfjord oppvekstsenter
Bygg/vedlikehold email Liv Elin Fløysnes Berg avdelingsingeniør
Eiendom email Kjell Øyvind Berg tenesteleiar drift og forvaltning
Landbruk email Kjell Øyvind Berg tenesteleiar drift og forvaltning
Jordbruk email Kjell Øyvind Berg tenesteleiar drift og forvaltning
Brann og beredskap email Setesdal Brannvesen IKS Interkommunalt brannvesen
Kommuneveterinær email Olav Robstad kommuneveterinær
Utvikling email Knut Olav Forgard stabsleiar økonomi og næring
Utvikling email Kåre Einar Larsen tenesteleiar pleie/omsorg-/leiar plan/utvikling
Politisk sekretær email Jorunn S. Tveiten Arkivleiar
 

Demografi

Antall innbyggere 1190
Areal 1331 km²
 

Kommunestyre

Representanter
Fellesliste Andre 7
SP-logo SP 5
BL-logo BL 4
AP-logo AP 3
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 2
Fellesliste Andre 2
AP-logo AP 1
BL-logo BL 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!