Bygland Kommune - Norges Kommunekalender
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Aasmund Lauvdal rådmann
Leder email Aasmund Lauvdal rådmann
Økonomi email Frantz Are L. Nilsen stabsleiar økonomi og næring
IT email Sonja Lien Skjevrak IKT-konsulent
Adm./Org./Personal email Valborg Attestog stabsleiar personal og administrasjon
Teknisk email Kjell Øyvind Berg drift og forvaltningsleiar
Revisjon (ekstern) email Agder Kommunerevisjon IKS Distriksrevisjon
Ordfører email Leiv Rygg Langerak ordførar
Varaordfører email Vidar Frøysnes varaordførar
Formannskapssekretær email Jorunn S. Tveiten Arkivleiar
Kommunalteknikk email Kjell Lande Avdelingsingeniør
Kommunelege email Åsulv Horverak kommuneoverlege 1
Helse/omsorg/sosial email Leif Sigurd Helle folkehelsekoordinator
Kultur/miljø email Anne Fauske kulturleiar
Helse/omsorg/sosial email Kåre Einar Larsen pleie og omsorgsleder
Skole/barnehage/oppvekst email Gunnar O. Attestog tenesteleiar Bygland oppvekst
Skole/barnehage/oppvekst email Katharina Skavoll tenesteleiar Byglandsfjord oppvekst
Bygg/vedlikehold email Liv Elin Fløysnes Berg avdelingsingeniør
Eiendom email Kjell Øyvind Berg drift og forvaltningsleiar
Landbruk email Kjell Øyvind Berg drift og forvaltningsleiar
Jordbruk email Kjell Øyvind Berg drift og forvaltningsleiar
Brann og beredskap email Setesdal Brannvesen IKS Interkommunalt brannvesen
Kommuneveterinær email Olav Robstad kommuneveterinær
Politisk sekretær email Jorunn S. Tveiten Arkivleiar
Utvikling email Frantz Are L. Nilsen stabsleiar økonomi og næring
 

Demografi

Antall innbyggere 1224
Areal 1331 km²
 

Kommunestyre

Representanter
Fellesliste Andre 7
SP-logo SP 5
BL-logo BL 4
AP-logo AP 3
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste Andre 2
SP-logo SP 2
AP-logo AP 1
BL-logo BL 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!