Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Frantz Are L.Nilsen stabsleiar for økonomi og næring
Leder email Frantz Are L.Nilsen stabsleiar for økonomi og næring
Økonomi email Frantz Are L. Nilsen stabsleiar økonomi og næring
IT email Sonja Lien Skjevrak IKT-konsulent
Adm./Org./Personal email Valborg Attestog stabsleiar personal og administrasjon
Teknisk email Kjell Øyvind Berg drift og forvaltningsleiar
Revisjon (ekstern) email Setesdal revisjonsdistrikt IKS Distriksrevisjon
Ordfører email Leiv Rygg ordførar
Varaordfører email Vidar Frøysnes varaordførar
Formannskapssekretær email Jorunn S. Tveiten Arkivleiar
Kommunalteknikk email Kjell Lande Avdelingsingeniør
Kommunelege email Åsulv Horverak kommuneoverlege 1
Skole/barnehage/oppvekst email Katharina Skavoll Pedagogisk rådgjevar
Helse/omsorg/sosial email Kåre Einar Larsen pleie og omsorgsleder
Kultur/miljø email Anne Fauske kulturleiar
Bygg/vedlikehold email Liv Elin Fløysnes Berg avdelingsingeniør
Eiendom email Kjell Øyvind Berg drift og forvaltningsleiar
Landbruk email Kjell Øyvind Berg drift og forvaltningsleiar
Jordbruk email Kjell Øyvind Berg drift og forvaltningsleiar
Brann og beredskap email Setesdal Brannvesen IKS Interkommunalt brannvesen
Kommuneveterinær email Olav Robstad kommuneveterinær
Utvikling email Frantz Are L.Nilsen stabsleiar for økonomi og næring
Politisk sekretær email Jorunn S. Tveiten Arkivleiar
Kontaktperson email Leiv Rygg ordførar
Utvikling email Frantz Are L. Nilsen stabsleiar økonomi og næring
 

Demografi

Areal 1331 km²
Antall innbyggere 1224
 

Kommunestyre

Representanter
Fellesliste Andre 7
SP-logo SP 5
BL-logo BL 4
AP-logo AP 3
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 129 792 -13,3% 149 737 10,6% 135 395
Herav rammetilskudd 53 732 -3,6% 55 736 -2,0% 56 894
Sum driftsutgifter 130 906 -12,4% 149 426 -0,9% 150 855
Driftsresultat
Sum ekst. Finansinntekter 8 832 1,1% 8 738 -8,9% 9 593
Sum ekst. Finanskostnader 6 216 27,6% 4 872 -10,4% 5 436
Netto driftsresultat 1 502 -81,4% 8 058
Sum avsetninger 7 875 -14,7% 9 231 -9,2% 10 170
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 1 095 -41,8% 1 882 -17,0% 2 267
Sum utgifter 7 981 96,9% 4 054 -56,9% 9 411
Finanseringsbehov 9 106 -9,2% 10 034 14,3% 8 782
Sum finansiering 9 101 -8,8% 9 984 71,1% 5 835

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 71 477 -12,4% 81 641 -11,0% 91 699
Sum anleggsmidler 309 423 -3,3% 319 818 -6,1% 340 511
Sum kortsiktig gjeld 28 656 12,7% 25 429 -8,1% 27 663
Sum langsiktig gjeld 266 743 -11,0% 299 612 -8,0% 325 775
Bokført egenkapital 85 502 10,8% 77 174 -0,8% 77 812
Sum eiendeler 380 900 -5,1% 401 459 -7,1% 432 210
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 2
Fellesliste Andre 2
BL-logo BL 1
AP-logo AP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!