Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Frantz Are L.Nilsen stabsleiar for økonomi og næring
Leder email Frantz Are L.Nilsen stabsleiar for økonomi og næring
Økonomi email Frantz Are L. Nilsen stabsleiar økonomi og næring
IT email Sonja Lien Skjevrak IKT-konsulent
Adm./Org./Personal email Valborg Attestog stabsleiar personal og administrasjon
Teknisk email Kjell Øyvind Berg drift og forvaltningsleiar
Revisjon (ekstern) email Setesdal revisjonsdistrikt IKS Distriksrevisjon
Ordfører email Leiv Rygg ordførar
Varaordfører email Vidar Frøysnes varaordførar
Formannskapssekretær email Jorunn S. Tveiten Arkivleiar
Kommunalteknikk email Kjell Lande Avdelingsingeniør
Kommunelege email Åsulv Horverak kommuneoverlege 1
Helse/omsorg/sosial email Kåre Einar Larsen pleie og omsorgsleder
Kultur/miljø email Anne Fauske kulturleiar
Skole/barnehage/oppvekst email Katharina Skavoll Pedagogisk rådgjevar
Bygg/vedlikehold email Liv Elin Fløysnes Berg avdelingsingeniør
Eiendom email Kjell Øyvind Berg drift og forvaltningsleiar
Landbruk email Kjell Øyvind Berg drift og forvaltningsleiar
Jordbruk email Kjell Øyvind Berg drift og forvaltningsleiar
Brann og beredskap email Setesdal Brannvesen IKS Interkommunalt brannvesen
Kommuneveterinær email Olav Robstad kommuneveterinær
Politisk sekretær email Jorunn S. Tveiten Arkivleiar
Kontaktperson email Leiv Rygg ordførar
Utvikling email Frantz Are L.Nilsen stabsleiar for økonomi og næring
Utvikling email Frantz Are L. Nilsen stabsleiar økonomi og næring
 

Demografi

Antall innbyggere 1224
Areal 1331 km²
 

Kommunestyre

Representanter
Fellesliste Andre 7
SP-logo SP 5
BL-logo BL 4
AP-logo AP 3
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 2
Fellesliste Andre 2
BL-logo BL 1
AP-logo AP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!