Grimstad kommune

Vekstkommunen Grimstad tilbyr spennende framtidsutsikter, utfordrende jobber og solide tjenester. Næringslivet er mangfoldig og Universitetet i Agder har campus i Grimstad. E18 gjør sørlandsbyene til ett felles bo- og arbeidsmarked med mange valgmuligheter. 22 500 innbyggere i Grimstad kan i tillegg nyte godt av småbymiljø, landets mest tilgjengelige skjærgård og et skapende kulturliv med historiske forbindelser til både Ibsen og Hamsun.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Tone Marie Nybø Solheim rådmann
Økonomi email Helge Moen økonomisjef
IT email Oddvar Somdal IKT-ansvarlig
Adm./Org./Personal email Liv Ingjerd Byrkjeland HR - sjef
Informasjon/Samfunn email Ragnhild Sigurdsøn kommunikasjonssjef
Innkjøp email Øyvind Takle innkjøpsansvarlig
Revisjon (ekstern) email Arne-Kjell Tellefsen ansvarlig revisor
Ordfører email Kjetil Glimsdal ordfører
Varaordfører email Per Svenningsen varaordfører
Kommunalsjef email Trond-Vegar Johansen kommunalsjef for virksomhetsstyring
Kommunalteknikk email Svein Flo enhetsleder kommunaltekniske tjenester
Kommunalsjef email Tone Merete Mikalsen kommunalsjef helse og omsorgsektoren
Kommunalsjef email Bjørn Kristian Pedersen kommunalsjef kultur og oppvekstsektoren
Kommunalsjef email Heidi Sten-Halvorsen enhetsleder/plansjef
Kommunalsjef email Guri Ulltveit-Moe kommunalsjef for samfunns- og miljøsektoren
Servicetorg email Ragnhild Sigurdsøn kommunikasjonssjef
Bygg/vedlikehold email Thor Egil Mortensen enhetsleder bygg, vedlikehold og eiendom
Eiendom email Thor Egil Mortensen enhetsleder bygg, vedlikehold og eiendom
Eiendom email Petter Tobiassen eiendomssjef
Landbruk email Bjørn Eilert Andersen seksjonsleder
Jordbruk email Bjørn Eilert Andersen seksjonsleder
Brann og beredskap email Tore Olsen enhetsleder/brannsjef
 

Demografi

Antall innbyggere 22500
Areal 304 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 9
KrF-logo KrF 7
FrP-logo FrP 6
H-logo H 6
V-logo V 3
SP-logo SP 2
SV-logo SV 1
MDG 1
   

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 1 372 685 -7,6% 1 485 310 -5,2% 1 567 434
Herav rammetilskudd 465 589 -1,2% 471 178 -0,1% 471 785
Sum driftsutgifter 1 364 598 -6,2% 1 454 401 -5,2% 1 533 441
Driftsresultat 8 087 -45,5% 14 848 -16,2% 17 719
Sum ekst. Finansinntekter 35 982 -15,8% 42 709 -1,0% 43 145
Sum ekst. Finanskostnader 73 131 -5,6% 77 500 -7,9% 84 162
Netto driftsresultat 21 562 -43,2% 37 932 -7,8% 41 162
Sum avsetninger 41 645 37,7% 30 233 -16,6% 36 253
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 14 631 -24,5% 19 366 -59,6% 47 986
Sum utgifter 182 118 -1,3% 184 432 44,8% 127 414
Finanseringsbehov 217 909 -23,8% 285 785 61,0% 177 539
Sum finansiering 218 858 -24,1% 288 210 62,3% 177 557

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 430 146 -11,5% 486 025 -24,0% 639 844
Sum anleggsmidler 2 898 112 -7,6% 3 137 808 -4,7% 3 294 229
Sum kortsiktig gjeld 220 029 -6,8% 235 979 -19,3% 292 583
Sum langsiktig gjeld 2 617 730 -9,6% 2 896 021 -6,8% 3 108 736
Bokført egenkapital 486 320 -1,1% 491 967 -7,8% 533 618
Sum eiendeler 3 328 258 -8,2% 3 623 833 -7,9% 3 934 073
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
KrF-logo KrF 2
FrP-logo FrP 1
H-logo H 1
V-logo V 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!