Vegårshei Kommune - Norges Kommunekalender

Vegårshei Kommune

Vegårshei er en kommune i Aust-Agder sentralt mellom Kristiansand og Oslo.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ole Petter Skjærvestad rådmann
Leder email Ole Petter Skjærvestad rådmann
Økonomi email Ole Tom Kroken øk.sjef
Teknisk email Tore Smeland enhetsleder teknisk drift
Revisjon (ekstern) email Ivar Aannsen hovedrevisor
Ordfører email Kirsten Helen Myren ordfører
Varaordfører email John Geir Smeland varaordfører
Kommunalsjef email Anne-Grete Glemming kommunalsjef
Kommunelege email Ole Willy Gundersen kommuneoverlege
Kommunelege email Siri Moland kommunelege
Helse/omsorg/sosial email Marit Henriksen enhetsleder helse og omsorg
Helse/omsorg/sosial email Unni M. Johansen enhetsleder bo og omsorgssenter
Skole/barnehage/oppvekst email Ingunn Lund enhetsleder skole
Skole/barnehage/oppvekst email Hildegunn Myre Dale enhetsleder barnehage
Politisk sekretær email Anne Helene Espeland Baarøy Konsulent/Arkivleder
 

Demografi

Antall innbyggere 2089
Areal 356 km²
 

Kommunestyre

Representanter
KrF-logo KrF 6
AP-logo AP 6
SP-logo SP 5
H-logo H 3
FrP-logo FrP 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
KrF-logo KrF 4
H-logo H 3
SP-logo SP 2

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!