Vegårshei kommune

Vegårshei er en kommune i Aust-Agder sentralt mellom Kristiansand og Oslo.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ole Petter Skjærvestad rådmann
Økonomi email Ole Tom Kroken øk.sjef
IT email Rune Johansen enhetsleder IKT
Teknisk email Tore Smeland enhetsleder teknisk drift
Revisjon (ekstern) email Ivar Aannsen hovedrevisor
Ordfører email Kirsten Helen Myre ordfører
Varaordfører email John Geir Smeland varaordfører
Kommunalsjef email Anne-Grete Glemming kommunalsjef
Kommunelege email Ole Willy Gundersen kommuneoverlege
Kommunelege email Siri Moland kommunelege
Skole/barnehage/oppvekst email Odd Arne Eliassen enhetsleder skole
Helse/omsorg/sosial email Unni M. Johansen enhetsleder bo og omsorgssenter
Skole/barnehage/oppvekst email Hildegunn Myre Dale enhetsleder barnehage
Helse/omsorg/sosial email Anita Stiansen enhetsleder NAV/barnevern
Helse/omsorg/sosial email Anne Marie Isaksen enhetsleder åpen omsorg og helse
Politisk sekretær email Anne Helene Espeland Baarøy Konsulent/Arkivleder
 

Demografi

Antall innbyggere 2010
Areal 356 km²
 

Kommunestyre

Representanter
KrF-logo KrF 6
AP-logo AP 6
SP-logo SP 5
H-logo H 3
FrP-logo FrP 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 170 098 -6,1% 181 215 -1,6% 184 117
Herav rammetilskudd 76 674 -8,6% 83 854 -2,9% 86 401
Sum driftsutgifter 167 471 -8,3% 182 588 -3,8% 189 783
Driftsresultat 2 627
Sum ekst. Finansinntekter 7 757 0,8% 7 693 -7,0% 8 274
Sum ekst. Finanskostnader 12 302 2,0% 12 063 3,2% 11 691
Netto driftsresultat 5 035 232,3% 1 515
Sum avsetninger 5 790 111,4% 2 739 26,9% 2 159
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 6 562 96,7% 3 336 -42,7% 5 817
Sum utgifter 18 508 119,5% 8 432 -51,4% 17 353
Finanseringsbehov 17 822 -39,3% 29 360 38,2% 21 237
Sum finansiering 17 819 -39,3% 29 340 38,2% 21 233

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 80 636 -5,6% 85 404 -4,7% 89 605
Sum anleggsmidler 431 120 -4,5% 451 654 -6,0% 480 451
Sum kortsiktig gjeld 27 407 -7,4% 29 598 8,6% 27 243
Sum langsiktig gjeld 334 629 -7,4% 361 328 -7,8% 391 870
Bokført egenkapital 149 722 2,5% 146 131 -3,2% 150 943
Sum eiendeler 511 756 -4,7% 537 058 -5,8% 570 056
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
KrF-logo KrF 4
H-logo H 3
SP-logo SP 2

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!