Audnedal kommune

Audnedal kommune er en trivelig liten kommune i Indre Vest-Agder - mellom Lindesnes i sør og Åseral i nord. Kommunen består av bygdesentra Byremo og Konsmo.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Kjell Olav Hæåk Rådmann
Økonomi email Sissel Vrålstad økonomi ansvarlig
Teknisk email Terje Ågedal Leder teknisk/næring
Revisjon (ekstern) email Kommunerevisjonen Vest
Ordfører email Reidun Bakken ordfører
Varaordfører email Unni Nilsen Husøy Varaordfører
Kommunalsjef email Kristine Valborgland Kommunalleder
Kommunalteknikk email Terje Ågedal Leder teknisk/næring
Kommunelege email Ann-Margret Haaland funf kommuneoverlege
Kommunelege email Ann-Margret Haaland kommuneoverlege
Servicetorg email Lilly Ågedal Leder servicekontor
Helse/omsorg/sosial email Tom Reidar Valand Kommunalleder Helse
Skole/barnehage/oppvekst email Even Rasmussen Schau Kommunalleder skole/barnehage
Kultur/miljø email Ingrid Lyngmo Kulturkonsulent
Bygg/vedlikehold email Terje Ågedal Leder teknisk/næring
Eiendom email Terje Ågedal Leder teknisk/næring
Brann og beredskap email Interkommunalt brannvesen
Brann og beredskap email Jon Inge Åsen Brannsjef (fellebrannvesenet)
 

Demografi

Areal 254 km²
Antall innbyggere 1743
 

Kommunestyre

Representanter
Fellesliste Andre 7
KrF-logo KrF 5
Øvrige 5
AP-logo AP 3
SP-logo SP 1
H-logo H 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 145 779 -3,1% 150 493 -8,4% 164 288
Herav rammetilskudd 69 523 -1,7% 70 760 -6,9% 76 012
Sum driftsutgifter 151 591 -6,6% 162 227 -7,4% 175 266
Driftsresultat
Sum ekst. Finansinntekter 16 955 7,7% 15 746 -9,5% 17 396
Sum ekst. Finanskostnader 9 149 9,9% 8 325 -34,4% 12 695
Netto driftsresultat 9 570 158,7% 3 699 137,9% 1 555
Sum avsetninger 12 925 -0,4% 12 974 88,9% 6 869
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 3 771 12,9% 3 340 -35,9% 5 209
Sum utgifter 5 539 79,7% 3 083 -86,5% 22 824
Finanseringsbehov 6 652 33,1% 4 999 -74,4% 19 504
Sum finansiering 5 949 19,1% 4 997 -63,3% 13 598

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 234 682 -1,4% 238 041 -5,3% 251 415
Sum anleggsmidler 396 080 -1,6% 402 496 -2,1% 411 018
Sum kortsiktig gjeld 30 478 2,1% 29 858 -7,2% 32 189
Sum langsiktig gjeld 299 747 -4,7% 314 391 -5,9% 334 095
Bokført egenkapital 300 538 1,4% 296 289 0,0% 296 149
Sum eiendeler 630 762 -1,5% 640 537 -3,3% 662 433
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste Andre 2
Øvrige 1
AP-logo AP 1
KrF-logo KrF 1
SP-logo SP 1
H-logo H 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!